Astfel, deputaţii PNL, Laurenţiu Leoreanu şi Florin Roman, şi deputatul PMP Petru Movilă propun proiectul pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, prin completarea articolului 666 din actul normativ.

„Pentru toate situaţiile în care titlul executoriu este un contract de împrumut bancar sau nebancar, executorul va fi obligat, în vederea obţinerii încuviinţării de executare silită să depună o anexă a contractului emanată de la creditor la data solicitării executării silite, care să conţină debitul restant, actualizat, împreună cu toate accesoriile datorate, dobânzi, penalităţi”, prevede iniţiativa legislativă a parlamentarilor partidelor de Opoziţie.

Iniţiatorii susţin că proiectul este justificat de numărul mare de situaţii întâlnite în practica judiciară cu privire la executările silite iniţiate în baza unui titlu executoriu reprezentat de un contract de împrumut.

„Încuviinţarea executării silite în baza formei actuale a art. 666 Cod de procedură civilă este formală, instanţa de judecată nesolicitând pentru aceste situaţii un grafic actualizat al sumelor restrante, parte capital împrumut, parte accesorii a acestora, respectiv dobânzi şi penalităţi. Astfel, în realitate, se încalcă principiul care stă la baza procedurii de executare silită şi anume certitudinea debitelor neachitate. În ceea ce priveşte actuala procedură, debitorii ajung să fie executaţi silit pentru cuantumuri nereale, neţinându-se cont de sumele de bani neachitate până la momentul la care nu au mai putut să achite, sau au achitat cu întârziere”, arată aleşii Opoziţiei, în expunerea de motive a proiectului de lege.

Deputaţii Opoziţiei susţin că mulţi oameni ajung să fie executaţi silit şi pentru sumele datore sunt obligaţi să formuleze contestaţii la executare, lucru care duce la costuri ridicate pentru aceştia.

„Astfel, în ciuda legislaţiei protective şi facem trimitere în acest sens la Legea nr. 193/2000 privind protecţia consumatorilor şi clauzele contractuale abuzive, aceştia ajung să fie executaţi silit şi pentru sume datorate, fiind obligaţi, cu costuri ridicate, să formuleze contestaţii la executare, în baza art. 712 alin. (2) cod de procedură civilă, cu «obligarea lor pentru a suspenda procedura», conform art. 719 alin. (2) de a plăti o cauţiune calculată cu valoarea obiectului contestaţiei, după cum urmează: 10%, dacă valoarea contestată este până la 10.000 lei, de 1.000 lei + 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei, de 5.500 lei + 1% pentru ceea ce depăşeşte 100.000 lei şi de 14.500 + 0,1% pentru ceea ce depăşeşte 1.000.000 lei”, potrivit sursei citate.

 

Aleşii PNL şi PMP mai spun că „în ciuda implementării Deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 895/17.12.2015 prin OUG nr. 1/2016 privind reîntoarcerea încuviinţării silite de către instanţa de judecată şi nu de către executorul judecătoresc, aşa cum a fost în forma iniţială a codului de procedură civilă, urmărit nu a fost şi atins pentru sitaţia în care titlul executoriu este un contract de împrumut”.

„Astfel, la acest moment, instanţa de judecată nu solicită pentru acest timp de titluri executorii ca, creditorul să facă dovada ultimei sume plătite către debitor, pentru că raportat la aceasta să întocmească o anexă pentru a calcula debitul restant şi accesoriile. În această situaţie, este eludat principiul legalităţii, instituit de art. 625 Cod de procedură civilă”, conchide sursa menţionată.

Iniţiativa legislativă a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, iar decizională este Camera Deputaţilor, scrie Mediafax.ro.