„Aceasta este cea de a treia investiție în regiune a Fondului de Capitalizare al IFC și în total al nouălea proiect IFC cu Banca Transilvania. Suntem încântați să continuăm acest parteneriat de lungă durată între IFC și BT deoarece banca va continua să se dezvolte și să îmbunătățească accesul la finanțare în regiune”, a declarat Marcos Brujis, șeful Fondului de Capitalizare al IFC, un fond de 3 miliarde de dolari care a putut fi creat prin angajamente ale IFC și ale Băncii Japoneze pentru Cooperare Internațională (JBIC).

Relația IFC cu BT datează încă din 2004, atunci când IFC a acordat BT un împrumut destinat creditelor ipotecare. De atunci, IFC a investit într-o serie de instrumente de creditare nesubordonate, subordonate și convertibile în favoarea băncii. Este de așteptat ca investiția curentă să consolideze și mai mult această relație, contribuind la finanțarea planurilor de dezvoltare continuă a băncii.

„Această nouă facilitate ne va permite să ne continuăm planurile ambițioase de creștere organică și să continuăm să acumulăm cotă de piață, în special în segmentul în care deja noi stabilim tendințele”, a declarat Omer Tetik, Director General al BT.

România a devenit membră a IFC în 1990 și de atunci IFC a investit în total în țară 2,2 miliarde de dolari. Strategia IFC pe piețele financiare dn Europa Centrală și de Sud este de a colabora cu băncile sistemice cu scopul de a susține creșterea economică și crearea de locuri de muncă. IFC a investit într-o varietate de sectoare și depune eforturi pentru a oferi acces la finanțare întreprinderilor mici din regiune.

IFC, membră a Grupului Băncii Mondiale, este cea mai mare instituție de dezvoltare globală axată exclusiv pe sectorul privat. Lucrează cu întreprinderi private în peste 100 de țări, folosindu-și capitalul, experiența și influența pentru a ajuta la eliminarea sărăciei extreme și pentru a promova prosperitatea comună. În anul financiar 2013 investițiile instituției au ajuns la aproape 25 miliarde de dolari.

IFC Asset Management Company LLC, o filială deținută în totalitate de IFC investește capital de la terțe părți și gestionează un capital de 6.3 miliarde de dolari în șase fonduri de investiții.

Fondul de Capitalizare al IFC este un fond de capital și împrumuturi subordonate la nivel mondial susținut de angajamente ale IFC și JBIC. Are drept scop consolidarea băncilor considerate vitale pentru sistemul financiar al piețelor emergente.

JBIC este o instituție financiară axată pe politici deținută în totalitate de guvernul japonez care are obiectivul de a contribui la dezvoltarea durabilă a Japoniei și a economiei și societății internaționale, prin efectuarea de operațiuni financiare în următoarele patru domenii: Promovarea dezvoltării și asigurării de resurse din străinătate care sunt importante pentru Japonia; Menținerea și îmbunătățirea competitivității internaționale a întreprinderilor japoneze; Promovarea afacerilor din străinătate care au drept scop conservarea mediului la nivel global, cum ar fi prevenirea încălzirii globale; Prevenirea perturbărilor ordinii financiare internaționale sau luarea măsurilor adecvate cu privire la daunele cauzate de o astfel de perturbare.