Despre acest subiect, Capital a scris în detaliu aici: