Proiectul de modificare a Codului Fiscal prevede cote diferite de impozit pe veniturile firmelor care îndeplinesc criteriile de microîntreprindere în funcție de numărul de salariați.

1% pentru microîntreprinderile cu mai mult de 2 salariați inclusiv

Astfel, cota de impozit va fi de 1% pentru microîntreprinderile care au peste doi salariaţi inclusiv şi de 3% pentru microîntreprinderile care au un salariat. Microîntreprinderile care nu au salariaţi vor plăti o cotă de 3% la care se adaugă 1.530 lei trimestrial.  Această sumă va fi actualizată prin ordin de ministru în funcţie de evoluţia salariului de bază minim brut garantat în plată.

Vor plăti 3% şi microîntreprinderile care nu au salariaţi şi care se află într-una dintre următoarele situaţii înscrise la registrul comerţului sau în registrul ţinut de instanţele judecătoreşti: dizolvare urmată de lichidare, inactivitate temporară, declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi la sediul social sau la sediile secundare.

În funcţie de evoluţia numărului de salariaţi, cotele de impozit se modifică începând din trimestrul imediat următor.

Prin salariat se înţelege persoană angajată cu contract individual  de muncă cu normă întreagă.

Condiţii pentru microîntreprinderi

Impozitul este plătit conform actualului Cod Fiscal de societăţile care au venituri din alte activităţi decât din sectoarele financiar-bancar, asigurări-reasigurări, piaţă de capital, jocuri de noroc. În plus faţă de acestea, noul Cod Fiscal prevede că nu trebuie să aibă venituri nici din activităţile de explorare, dezvoltare, exploatare  a zăcămintelor petroliere şi a gazelor naturale.

Proiectul menţine obligaţia ca microîntreprinderile să obţină venituri din alte surse în afară de consultanţă şi management în proporţie de peste 80% din veniturile totale.

Nivelul total al veniturilor este plafonat tot la 65.000 euro, echivalentul în lei fiind calculat la cursul de schimb de la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

Impozitul se va aplica asupra veniturilor din orice sursă, excepţie făcând în continuare categoriile prevăzute acum de Codul fiscal (conform casetei de mai jos). Suplimentar, proiectul mai stabileşte două surse exceptate: veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite conform legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora şi despăgubirile primite în baza deciziilor CEDO.

În noua variantă a Codului Fiscal este eliminat articolul introdus prin ordonanţa de guvern 8/2013 care obliga la plata impozitului pe venituri, de la 1 februarie 2013, toate persoanele juridice care îndeplineau la 31 decembrie  2012 condiţiile  pentru microîntreprinderi privind veniturile totale şi provenienţa acestora. Această cerinţă a dus la înregistrarea în 2013 a peste 430.000 de microîntreprinderi, după ce, în anul anterior erau active fiscal 70.000 de astfel de entităţi.

Persoanele juridice ies din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor dacă depăşesc plafonul de 65.000 euro sau obţin mai mult de 20% din venituri din consultanţă şi management şi trebuie să se înregistreze ca plătitoare de impozit pe profit. Criteriile sunt verificate pe baza veniturilor cumulate de la începutul anului fiscal. Societăţile care nu mai îndeplinesc condiţiile trebuie să anunţe administraţiile fiscale până pe 31 martie pentru anul în care plătesc impozitul.

Proiectul Codului Fiscal urmează să fie aprobat de guvern până pe 20 februarie şi să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere. Ministerul de Finanţe şi-a propus ca legea să fie votată până la jumătatea anului 2015 pentru a fi publicată în Monitorul Oficial cu şase luni înainte de aplicare.

Microîntreprinderile plătesc impozit asupra veniturilor obţinute din orice sursă, în afară de:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor produse
 • veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie
 • veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale
 • veniturile din subvenţii
 • veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil
 • veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii
 • veniturile din diferenţe de curs valutar
 • veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor in lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial
 • valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul 709, potrivit reglementărilor contabile aplicabile
 • Proiectul Codului Fiscal a adăugat:
 • veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite conform legii, titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora
 • despăgubirile primite în baza deciziilor CEDO