Impozitul pe clădiri ar putea fi eliminat printr-un proiect al Primăriei Ploiești

Impozitul pe clădiri, eliminat? Primăria Ploiești a propus un proiect de lege care prevede acordarea unei scutiri de la plata impozitului pe clădiri și terenuri. Scutirea s-ar aplica anumiți agenți economici și va avea o valabilitate de trei ani.

Proiectul de hotărâre este programat să fie discutat în cadrul ședinței Consiliului Local Ploiești din data de 29 ianuarie.

Prin acesta se propune scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri. Aceasta va fi valabilă pentru anumiți agenți economici, în intervalul de timp 2024-2026.

Totuși, firmele interesate trebuie să îndeplinească anumite condiții și să depună toate documentele anual, respectând termenul limită stabilit inițial.

Condiții pentru scutirea de impozit, impuse de Primăria Ploiești

Concret, proiectul vizează oferirea de facilități fiscale pentru investițiile efectuate de companiile care își desfășoară activitatea în parcurile industriale din municipiul Ploiești.

Aceste facilități includ scutirea de la plata impozitului pe clădiri și terenuri în intervalul 2024-2026.

Pentru a fi eligibili pentru ajutorul de minimis, agenții economici trebuie să respecte o serie de condiții:

1. Să își desfășoare activitatea într-un parc industrial înființat conform Legii 186/2013;
2. Să prezinte un studiu de fezabilitate și un plan de investiții;
3. Să nu se încadreze în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
4. Să nu aibă emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat;
5. Ajutorul total solicitat nu poate depăși plafonul de 200.000 de euro per solicitant, respectiv 100.000 de euro în cazul societăților de transport de mărfuri.

case, clădiri, impozit pe clădiri
Clădiri din România, SURSA FOTO: Dreamstime

Termenul de depunere a documentelor pentru ajutor de minimis, 20 ianuarie a fiecărui an

Pentru a solicita ajutorul de minimis, companiile din Parcul Industrial Ploiești trebuie să depună toate documentele corespunzătoare până la data de 20 ianuarie în fiecare an în care se aplică această procedură.

Deoarece termenul de 20 ianuarie pentru acest an a fost depășit, conform proiectului de hotărâre care va fi discutat în ședința Consiliului Local Ploiești din această lună, noua dată limită propusă pentru depunerea documentelor este 28 februarie. Programul de facilități fiscale va fi în vigoare până la 31 decembrie 2026.

Conform estimărilor efectuate de autoritățile locale din Ploiești, se estimează că aproximativ 20 de agenți economici din Parcul Industrial ar putea să beneficieze de prevederile acestui program. Pe parcursul celor trei ani de implementare, suma totală a ajutorului acordat este proiectată să fie în jur de 650.000 de euro sau aproximativ 3.233.490 de lei, distribuită în anii 2024, 2025 și 2026.

În intervalul 2014-2023, un număr de 12 agenți economici din Ploiești au beneficiat de acest tip de ajutor, constând în scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și terenuri. Conform documentației oferite de Primăria Ploiești, ajutorul de minimis acordat în această perioadă a însumat peste 5.972.000 de lei.