Sistemul de dobânzi și penalități se va schimba dramatic din 2016. Noul Cod de procedură fiscală, Legea 207/2015, reduce cu 60% nivelul total al accesoriilor de întârziere, dar îl dublează în cazul obligațiilor nedeclarate sau declarate incorect. Concret, este vorba de diferențele de obligații fiscale constatate la control.

Fiscul consideră că, prin noul sistem de accesorii, va departaja contribuabilii de bună credința de cei de rea credință, care își diminuează obligațiile fiscale prin nedeclararea sau declararea incorectă a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale. Totuși, în opinia noastră, există riscul ca unii contribuabili să fie sancționați, deși sunt de bună credință, din cauza unei erori de calcul sau a unei intrepretări diferite a textului legii față de cea a inspectorilor. Companiile trebuie să acorde maximă atenție întocmirii declarațiilor fiscale începând cu anul viitor.

Astfel, dobânzile și penalitățile de întârziere vor fi de 10,95% pe an în loc de 18,25%, cât sunt în prezent, însă, prin adăugarea celor pentru nedeclarare, se vor majora, cumulat, la 40,15% pe an, începând cu 2016.

Cum se aplică penalitatea de nedeclarare?

Penalitatea de nedeclarare se va aplica doar creanțelor fiscale apărute după data de 1 ianuarie 2016, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, sumă rezultată din obligațiile fiscale principale nedeclarate și stabilite de inspecția fiscală, prin decizii de impunere. Trebuie reţinut că penalitatea de nedeclarare nu va exclude plata dobânzilor și a penalităților de întârziere.

Penalitatea va fi redusă cu 75%, la cererea contribuabilului, dacă obligațiile fiscale principale stabilite de inspecție se sting prin eşalonare sau prin plată/compensare până la termenul de plată. Termenul de plată se stabilește în funcție de data comunicării deciziei, astfel: dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv; dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.

În schimb, penalitatea va fi majorată cu 100% dacă nedeclararea este rezultatul săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală potrivit Legii nr. 241/2005.  Penalitatea de nedeclarare nu se va aplica atunci când diferențele de impozite sunt stabilite ca urmare a interpretării dată de administrația fiscală în situația în cauză, pe baza unor documente publice precum: circulare, instrucțiuni, îndrumări metodologice.

În acest caz, trebuie precizat că noul Cod de procedură fiscală introduce principiul „in dubio contra fiscum“, adică, în caz de dubiu cu privire la norma fiscală, interpretarea se face în favoarea contribuabilului.

Acest principiu ar urma să prevaleze în situațiile în care între contribuabil și inspectorii fiscali există diferențe de opinie cu privire la interpretarea unui text de act normativ. Astfel, atunci când trebuie să aplice norma fiscală și există o incertitudine, organul fiscal trebuie, mai întâi, să clarifice respectivul text apelând la voința legiuitorului și scopul legii, așa cum acestea sunt exprimate în diversele documente publice (note de fundamentare, expuneri de motive, dezbateri parlamentare, rapoartele și avizele comisiilor de specialitate ale Parlamentului, documente care se regăsesc publicate pe site-ul Guvernului, Ministerelor, Parlamentului, etc). Apoi, trebuie să aplice interpretarea sistematică (prin prisma întregului ansamblu al legii), iar dacă prin aceste reguli, sensul normei nu a fost clarificat, va aplica regula de interpretare în favoarea contribuabilului.

Risc ridicat de sancţionare

Teoretic, în baza acestui principiu, contribuabilul ar fi protejat de eventuale abuzuri. Însă, trebuie să reținem că documentele care ar sta la baza intrepretării organelor fiscale nu sunt, întotdeauna, accesibile contribuabililor. Prin urmare, riscul de sancționare este destul de ridicat. Mai trebuie remarcat că reducerea penalității cu 75%, în cazul plăţii obligațiilor stabilite suplimentar, în termenul legal, va însemna, implicit, că respectivul contribuabil își asumă greșeala și nu va mai recurge la o acţiune în instanță.

În concluzie, de la caz la caz, fiecare companie va trebui să-și analizeze, de anul viitor, foarte atent obligațiile și declarațiile fiscale pentru a evita, pe cât posibil, penalitățile și să evalueze, în cazul în care este sancționată, dacă este mai avantajos să accepte decizia fiscului și să-și reducă penalitățile cu 75%, de la 40,15% la 10% din sumele stabilite suplimentar sau să continue o acțiune în instanță.

Nivelul dobânzilor și penalităților

2015  
Dobândă de întârziere = 0,03% pe zi = 10,95% pe an
Penalitate de întârziere = 0,02% pe zi = 7,3% pe an
Nivelul total = 18,25% pe an
2016  
Dobândă de întârziere = 0,02% pe zi = 7,3% pe an
Penalitate de întârziere = 0,01% pe zi = 3,65% pe an
Penalitate de nedeclarare = 0,08% pe zi = 29,2% pe an
Nivelul total = 10,95% pe an sau 40,15% pe an