„Direcţia de legislaţie fiscală împreună cu inspectorii fiscali lucrează, în această perioadă, la elaborarea normelor privind impozitarea averilor nedeclarate. Până pe 15 februarie vor fi gata”, a spus Gogangea.
Impozitarea veniturilor nedeclarate a fost introdusă în Codul Fiscal la 1 ianuarie 2011. Potrivit noilor prevederi, inspectorii fiscali vor analiza situaţia fiscală personală care reflectă raportul dintre veniturile declarate şi cheltuielile făcute de o persoană fizică.
Dacă diferenţa dintre acestea va depăşi 10%, dar nu va fi mai mică de 50.000 de lei, va fi impozitată cu 16% în cazul în care provenienţa banilor sau a patrimoniului nu va putea fi justificată.
Pentru depistarea veniturilor şi cheltuielilor unei persoane, Fiscul va folosi trei metode indirecte: metoda sursei şi cheltuirii fondului (constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile realizate în perioada supusă verificării), metoda fluxurilor de trezorerie ( constă în analiza conturilor bancare şi a fluxurilor de numerar pentru a stabili mişcările de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venit şi utilizarea lor) şi metoda patrimoniului (constă în determinarea venitului impozabil pe baza creșterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Creșterea sau descreșterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârșitul perioadei).

Citeşte şi Impozitarea averilor are iz de amnistie fiscală

Te-ar putea interesa și: