Impozit pe profit 2024. Precizările ANAF despre formularele 101 și 101 Grup fiscal

Impozit pe profit 2024. ANAF a emis clarificări cu privire la modul de completare și depunere a declarației anuale pentru impozitul pe profit. În acest exercițiu fiscal, contribuabilii sunt îndrumați să utilizeze formularele 101 și 101 pentru Grupul Fiscal, conform procedurilor stabilite.

În cursul anului fiscal 2023, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, împreună cu orice revizuiri ulterioare, nu a trecut printr-o schimbare care să necesite revizuirea modelului sau conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 101 Grup fiscal „Declarație consolidată privind impozitul pe profit stabilit de grupul fiscal”.

„Ca urmare, în anul 2024, în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative privind impozitul pe profit datorat pentru anul 2023, contribuabilii utilizează formularele 101 și 101 Grup fiscal aprobate prin actele normative menționate mai sus (și care au fost utilizate pentru declararea obligației datorată pentru anul fiscal 2022/anul fiscal modificat care se încheie în anul 2023).

Declarațiile se completează cu ajutorul aplicației informatice de asistență și se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Aplicațiile informatice de completare a declarațiilor anuale privind impozitul pe profit datorat pentru anul 2023/anul fiscal modificat care se încheie în anul 2024 sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secțiunea Servicii online – Descărcare declarații electronice”, transmite ANAF.

Puteți accesa formularul 101, AICI. 

Modelul formularului 101 a fost stabilit prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3386/2016

Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamentele ulterioare, plătitorii de impozit pe profit sunt obligați să depună formularul 101 sau 101 Grup fiscal până la termenele stabilite de lege. Aceasta este o procedură necesară pentru stabilirea impozitului pe profit pentru anul 2023 sau pentru anul fiscal modificat încheiat în 2024.

În plus, Agenția a oferit o scurtă informare cu privire la cele mai recente modificări ale modelelor acestor formulare.

„Modelul și conținutul formularului 101 au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 „Decont privind accizele”, astfel cum a fost modificat și completat prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.310/2023.

Modelul și conținutul formularului 101 Grup fiscal au fost aprobate prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.310/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 Grup fiscal „Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 Declaraţie privind impozitul pe profit şi 120 Decont privind accizele”, a precizat, luni, 4 martie, ANAF.