Programul de vouchere de inovare dedicate IMM-urilor a fost lansat la 1 martie 2012, iar până în prezent au fost depuse 93 de proiecte, din care 81 au fost evaluate ca fiind eligibile în cadrul primelor două sesiuni de depunere a proiectelor. „IMM-urile au posibilitatea de a încheia parteneriate cu instituţii de cercetare-dezvoltare în vederea modernizării tehnologice şi a creşterii gradului de inovare. În acest scop, IMM-urile beneficiază de un ajutor de până la 90% din cheltuielile eligibile ale proiectului sau de 45.000 lei. Bugetul alocat pentru acest an se ridică la 6,45 milioane lei”, precizează Andreea Paul. În acest context, oficialul citat a arătat că una dintre priorităţile sale, în calitate de ambasador al IMM-urilor la Comisia Europeană, este crearea unui cadru normativ clar şi unitar pentru structurile de sprijinire a afacerilor, de tipul clusterelor şi a incubatoarelor de afaceri.
„În acest moment, legislaţia este greoaie, învechită şi neadaptată la condiţiile actuale; ne lipseşte până şi o definiţie a incubatoarelor de afaceri. De aceea, împreună cu AIPPIMM avem în vedere stabilirea de criterii clare pentru clasificarea structurilor de sprijinire a afacerilor în clustere, incubatoare de afaceri şi parcuri tehnologice”, a mai arătat consilierul de stat. Andreea Paul subliniază că a identificat 27 de posibile clustere inovative în România care antrenează în activitatea economică sectorul IMM-urilor. Cinci clustere au ca domeniu de activitate energiile regenerabile, câte 3 clustere sunt identificate în sectorul auto, în industria lemnului şi mobilă, în turism, domeniul textil şi în cel agroalimentar, urmate de câte două în sectorul TIC şi în industria aerospaţială şi câte un cluster specializat în electronică, în domeniul maritim-fluvial şi respectiv în industriile creative.
Sursa: Agerpres