Art. I. – Articolul 2 din Hotarirea Guvernului nr. 521/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate „Sprijinirea investitiilor”, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 314 din 6 iulie 2000, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – Se aproba alocarea, cu caracter nerambursabil, i limita sumei de 93.139.400.000 lei din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 267 din 6 octombrie 1997, aprobata prin Legea nr. 118/1999, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999, pentru implementarea programului prevazut la art. 1. Termenul de finalizare a programului este 31 decembrie 2001.”
Art. II. – Articolul 2 din Hotarirea Guvernului nr. 522/2000 privind aprobarea Programului special pentru zonele defavorizate „Sprijinirea activitatilor agricole din mediul rural”, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 314 din 6 iulie 2000, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – Se aproba alocarea, cu caracter nerambursabil, i limita sumei de 4.860.600.000 lei din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/1997, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 267 din 6 octombrie 1997, aprobata prin Legea nr. 118/1999, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999, pentru implementarea programului prevazut la art. 1. Termenul de finalizare a programului este 31 decembrie 2001.”
Bucuresti, 15 martie 2001.
Nr. 317