In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Se constituie, in cadrul Ministerului Integrarii Europene, Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD, organism specializat, avand rolul de a asigura coordonarea procesului de monitorizare si de evaluare a implementarii Programului SAPARD la nivel national, regional si local.
Art. 2. – In exercitarea atributiilor sale Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD coopereaza cu Agentia SAPARD si, dupa caz, cu celelalte institutii implicate.
Art. 3. – Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD va intocmi rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD, pe care le va prezenta ministrului integrarii europene in vederea informarii Guvernului, si, dupa caz, va elabora propuneri pentru eficientizarea implementarii acestuia.
Art. 4. – Comunicarea catre Comisia Europeana a rapoartelor de implementare si de evaluare, precum si a propunerilor de ajustare a Programului SAPARD se realizeaza in conformitate cu prevederile Acordului multianual de finantare.
Art. 5. – Cheltuielile necesare in vederea functionarii Autoritatii de Management pentru Programul SAPARD se suporta din bugetul Ministerului Integrarii Europene, precum si din alte surse, in conditiile legii.
Art. 6. – Responsabilitatile, atributiile si structura Autoritatii de Management pentru Programul SAPARD se stabilesc prin ordin al ministrului integrarii europene in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.