Cele mai multe Investiţii Străine Directe (ISD) au fost atrase de regiunea București-Ilfov (59,3% din total ISD în anul 2015), urmată de regiunile Centru (9%) și Vest (8,1%). Clasamentul nu suferă modificări semnificative în perioada 2008-2015, singura diferență fiind dată de creșterea importanței regiunii Vest și scăderea atractivității pentru regiunea Sud-Muntenia.

Regiunile Centru și Vest sunt recunoscute pentru investiţiile străine realizate în industrie, cu precădere în cea auto, datorită proximității de graniță, fapt ce reduce costurile de transport a produselor.

Autorii studiului spun că statisticile trebuie interpretate cu atenție, pentru că pot oferi o imagine distorsionată a realității, ca urmare a modului de înregistrare a datelor. Astfel, valoarea ISD într-o anumită regiune se înregistrează în funcție de localizarea sediului social al companiei – de exemplu, chiar dacă Renault Technologie Roumanie, una din filialele Grupului Renault în România, are investiții mari la Titu, județul Dâmbovița (Centrul Tehnic de încercări vehicule și organe mecanice), valoarea investiției este înregistrată statistic în Județul Ilfov (Voluntari), pentru că aici se află sediul social al companiei.

Raportul explică faptul că ponderea scăzută a ISD în regiunea Nord-Est apare în principal pe fondul calității scăzute a infrastructurii, aspect ce izolează regiunea de relația cu restul Uniunii Europene și implicit de activitățile care implică transportul pe distanțe mari. De asemenea, regiunea este predominant agricolă, iar investiţiile străine în acest sector nu sunt foarte mari.

În ceea ce privește relația dintre ponderea în total ISD și ponderea în total PIB a regiunilor, se remarcă faptul că regiunea Sud-Vest este cea care are cea mai mică pondere în total PIB (7,2%), dar este și cea care a atras printre cele mai mici investiţii străine (după regiunea Nord-Est). Regiunile Sud-Muntenia, Centru, Vest, Nord-Vest și Sud-Est au valori relativ apropiate atât din prisma ponderii în total ISD, cât și din prisma ponderii în total PIB. Totuși, acestea se află la o distanță semnificativă de regiunea București-Ilfov în ceea ce privește ambii indicatori, iar acest fapt întărește constatarea unor diferențe regionale importante în România.

 

Proiecte noi

În perioada 2006-2015, investiţiile în proiecte noi au reprezentat peste 47% din soldul ISD. Investițiile străine directe noi – greenfield – au crescut constant ca valoare nominală, inclusiv pe perioada crizei, deși cu ritmuri mai scăzute. Ca pondere din valoarea totală a ISD, investițiile greenfield s-au situat permanent peste 47% în timpul crizei economice și în perioada ulterioară. În anul 2015, aproximativ 57% din totalul ISD (36,5 mld. euro) au fost investiții noi, realizate de la zero.

În anul 2015, cele mai multe investiții noi, ca valoare, au fost realizate în comerț (9,4% din totalul ISD), construcții și tranzacții imobiliare (8,9%), intermedieri financiare şi asigurări (4,8%), mijloace de transport (3,7%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (3,4%) și energie electrică gaze şi apă (3,3%). Este posibil ca întreprinderile străine deja existente să atragă în jurul lor furnizori sau intermediari de care au nevoie în procesul de producție (pentru firmele din industrie) sub forma unor noi investiții străine, în timp ce firmele de comerț și de intermedieri financiare găsesc aici o piață de desfacere satisfăcătoare.