După ce a identificat formele de manifestare a muncii la negru, cauzele, sectoarele economice şi categoriile de persoane cele mai expuse fenomenului, documentul a dat şi soluţii: organizarea de mese rotunde, campanii de informare, emisiuni TV şi radio, pagină web de informare.
Deşi "strategia privind reducerea incidenţei muncii nedeclarate pentru perioada 2010—2012", aprobată prin HG 1024/2010, enumeră printre cauzele muncii la negru: nivelul ridicat atât al impozitelor, cât şi al contribuţiilor sau birocraţia excesivă pentru înregistrarea actelor, probleme care ar putea fi remediate măcar parţial de guvern, soluţiile găsite pentru combaterea fenomenului sunt: realizarea unor campanii de informare, realizarea unor mese rotunde, conceperea şi editarea unui ghid, contact permanent cu mass-media , crearea unei pagini web sau participări la emisiuni radio şi TV.
Principalele "căi de acţiune" sunt printre altele: intensificarea controalelor la angajatorii la care au fost depistate cazuri de muncă nedeclarată, dispunerea măsurilor cu caracter obligatoriu pentru respectarea prevederilor legale, mediatizarea la nivel naţional a strategiei prin difuzarea de spoturi publicitare prin intermediul Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune, mediatizarea pe plan local prin organizarea unor conferinţe de presă, mese rotunde, în care se transmit mesaje cu privire la dezavantajele muncii nedeclarate, colaborare cu diferite posturi radio-tv în vederea realizării unor emisiuni.
Potrivit strategiei, domeniile cu cei mai mulţi angajaţi la negru sunt construcţiile, exploatarea şi industrializarea lemnului, agricultura, industria textilă, micul comerţ, micii transportatori, panificaţie, industria alimentară şi prestările de servicii, asociaţiile de proprietari.