Guvernul va simplifica procedurile de angajare, dar şi de concediere a lucrătorilor şi va reevalua întregul pachet de legi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective şi conflictele de muncă, se arată în programul de guvernare al viitorului Cabinet.

Executivul îşi propune să redimensioneze competenţele şi atribuţiile instituţiilor de control, în scopul creşterii exigenţei şi responsabilităţii în actul de control al raporturilor de muncă, precum şi în ceea ce priveşte asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.

Restructurarea şi revitalizarea dialogului social la nivel naţional prin revizuirea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, în ceea ce priveşte adaptarea acesteia la nivelul practicii din Uniunea Europeană şi ţările membre, finalizarea şi implementarea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual bugetar, care să aibă la bază criterii de diferenţiere şi corelare a salariilor între funcţii şi domenii de activitate bugetară, creşterea gradului de ocupare la minimum 65%, până în anul 2013, şi creşterea participării la formarea profesională la minimum 7% din populaţia în vârstă de muncă între 25-64 de ani sunt alte priorităţi anunţate în program.

SURSA: Mediafax