preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Se aproba Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. – Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prefectii, presedintii consiliilor judetene, primarii, precum si entitatile implicate in restituirea in natura sau acordarea altor masuri reparatorii stabilite de lege pentru imobilele preluate in mod abuziv vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.
Art. 3. – (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga art. 1-15 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 614/ 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 379 din 11 iulie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Deciziile sau dispozitiile emise cu respectarea prevederilor cuprinse la art. 1-15 din normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 614/2001 isi pastreaza deplina valabilitate.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul Autoritatii pentru Privatizare
si Administrarea Participatiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Musetescu
Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu

Bucuresti, 18 aprilie 2003.
Nr. 498.