Guvernul va discuta, luni, o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legii prin care au fost reduse cu 25% salariile angajaţilor BNR, împreună cu remuneraţiile din sectorul public, pentru a evita astfel sancţiuni din partea Comisiei Europene, au declarat pentru Mediafax surse ministeriale.

Surse ministeriale au precizat pentru Mediafax că Guvernul va recurge la o ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea situaţiei salariilor de la BNR, pentru că începând de miercuri Parlamentul începe noua sesiune.

Potrivit acestora, experţi din Ministerul Finanţelor luau în calcul atunci două variante de modificare a legii:

„Se consideră că modalitatea sigură prin care pot fi evitate sancţiunile CE este eliminarea rapidă, prin ordonanţă de urgenţă, a articolului care prevede că reducerea salariilor se aplică şi în cazul angajaţilor băncii centrale. O altă variantă este completarea legii cu un articol care să prevadă că economiile rezultate din reducerea salariilor în BNR nu vor fi direcţionate către bugetul de stat, împreună cu o scrisoare comună adresată CE de către ministrul Finanţelor şi guvernatorul BNR, în care să se arate că diminuarea a fost efectuată cu acordul băncii centrale”, au arătat sursele.

Practic, de aici se înţelege faptul că se ia în calcul varianta ca salariile să rămână în continuare reduse cu 25%, în cazul în care ar exista un acord al BNR privind reducerea şi promisiunea că sumele obţinute din aceastaă reducere nu se vor duce la bugetul de stat.

„Sunt angajaţi să anulăm iniţitivele legislative recente care în mod necugetat încalcă independenţa băncii centrale şi autorităţilor de reglementare din domeniul financiar nebancar”, se arată în scrisoare.

Guvernul arată că pachetul de măsuri de ajustare fiscală aprobat recent include banca centrală şi autorităţile de reglementare din domeniul financiar nebancar printre instituţiile unde salariile au fost reduse cu 25%, ceea ce subminează independenţa financiară a acestora şi încalcă articolul 130 din Tratatul Uniunii Europene.

Şi Banca Centrală Europeană a arătat la începutul lunii iulie că reducerea salariilor angajaţilor BNR este o finanţare directă a deficitului bugetar de către banca centrală, situaţie interzisă, şi a recomandat modificarea legii.

Surse oficiale au declarat recent pentru Mediafax că oficialii Comisiei Europene au avertizat România că ar putea declanşa procedura de infringement dacă legea care prevede reducerea salariilor angajaţilor Băncii Naţionale a României nu va fi modificată, întrucât încalcă unele prevederi ale Tratatului Uniunii Europene.

Articolul 130 din Tratatul UE arată că în exercitarea competenţelor şi în îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor care le-au fost conferite prin tratate şi prin Statutul SEBC şi al BCE, Banca Centrală Europeană, băncile centrale naţionale sau membrii organelor lor de decizie nu pot solicita şi nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor, organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, a guvernelor statelor membre sau a oricărui alt organism.


Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, adoptată la finele lunii trecute, prevede scăderea salariilor în sectorul public cu 25%, procentaj aplicat şi în cazul angajaţilor Băncii Naţionale a României, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Sumele obţinute din reducerea salariilor sunt virate integral la bugetul de stat.

Reducerea salariilor a fost reglementată prin lege, act normativ care poate fi modificat pentru o aplicare rapidă doar prin ordonanţă de urgenţă. Guvernul nu poate însă emite ordonanţe de urgenţă decât din luna septembrie, când Parlamentul se reuneşte în sesiune.

Conform scrisorii suplimentare de intenţie la acordul stand-by semnat de România cu Fondul Monetar Internaţional, Guvernul s-a angajat faţă de FMI că va reveni asupra măsurii de reducere cu 25% a salariilor angajaţilor BNR, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

SURSA: Mediafax