Memorandul are ca temă mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor/ Consiliul de administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, potrivit ordinii de zi a şedinţei Executivului. Sumele suplimentare ar urma să fie vărsate în conturile Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții, al cărei legislație va fi aprobată de  Parlament în luna mai, potrivit programului de guvernare al PSD. Tot potrivit programului de guvernare, FSDI ar trebui să atrag, în total din surse private și de stat, în total 25 de miliarde de lei.

Ideea majorării cotei de profit vărsate la buget de către companiile de stat a fost avută în vedere şi de Guvernul Cioloş, cu majorarea cotei respective de la 50% la 75% pentru anul 2015.

Guvernul Grindeanu şi-a bugetat venituri de 3,147 miliarde de lei din dividende, cu aproape un miliard peste cele înregistrate în 2016, de 2,2 miliarde de lei.