„Voi prezenta un program al Guvernului care a fost promis în timpul campaniei electorale şi care va fi aprobat săptămâna viitoare printr-un act normativ. În următoarele zile va fi pus spre consultare. Este un program care se adresează în primul rând tinerilor, dar nu numai. Vizăm şi alte categorii de persoane şi se referă în special la investiţiile pe care o persoană le poate face în propria sa dezvoltare, adică în propria educaţie, cultură sau sănătate. Acest program este, însă, mai generos şi va include şi investiţiile în dezvoltarea personală a membrilor familiilor beneficiarului.„, a declarat Viorel Ștefan, la Palatul Victoria, cu ocazia prezentării noului program.

Vă prezentăm principalele declarații făcute de Viorel Ștefan referitoare la acest program:

De unde a pornit gândirea acestui program? În primul rând, de la şomajul ridicat în rândul tinerilor şi mai ales al celor care ies de pe băncile şcolii. Din acest motiv, România s-a confruntat şi încă se mai confruntă cu plecarea tinerilor din țară, iar acest lucru generează probleme legate de lipsa forţei de muncă calificate în unele zone din ţară, ceea ce reprezintă o piedică pentru investitori. De asemenea, există, mai ales în zona rurală, dificultăţi mari pentru tineri de a finaliza studiile, în principal din cauza veniturilor reduse ale familiilor din care provin. Nu în ultimul rând, ştim bine problemele pe care le au persoanele apropiate de vârsta de 55 de ani în găsirea unui loc de muncă şi cât de dificilă este reconversia profesională în cazul celor care şi-au pierdut locul de muncă şi nu mai au resurse financiare.

Cine vor fi beneficiarii? Cui se adresează acest program? E vorba de două categorii de persoane, iar în ambele cazuri vorbim de cetăţeni care urmează o anumită formă de învăţământ sau de formare profesională. Aceasta este condiţia principală pentru a beneficia de un astfel de credit. Cele două categorii, respectiv tineri între 16 şi 26 de ani şi persoanele între 26 şi 55 de ani, sunt prezentate distinct pentru că, veţi vedea, există unele diferenţe în ce priveşte limita de creditare.

Valoarea creditului. În cazul tinerilor între 16 și 26 de ani, creditul poate avea o valoare inițială de 40.000 de lei, care poate fi extinsă cu încă 20.000 de lei, dacă persoana este angajată sau se angajează în perioada derulării programului. În cazul persoanelor între 26 și 55 de ani, valoarea creditului e puțin mai mică, respectiv 35.000 de lei, dar și în acest caz se poate extinde cu 20.000 de lei, dacă beneficiarul este angajat sau dobândește acest statut pe perioada derulării programului.

Dobânda este zero, din perspectiva beneficiarului. Practic, însă, toate dobânzile și comisioanele bancare – subliniez, și comisioanele bancare – sunt suportate de stat, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului. Durata creditului este de 10 ani, iar aici este inclusă și perioada de grație, care va fi cel puțin egală cu durata studiilor, dar nu mai mult de 5 ani. Scopul acestei perioade de grație este de a permite beneficiarului să finalizeze studiile pe care le urmează, iar apoi, după ce se angajează, să poată începe rambursarea creditului.

Creditul este garantat de stat în proporție de 80%,  prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, și contragarantat de Fondul Român de Contragarantare. Pentru diferența de 20%, aceasta poate fi garantată fie de către beneficiar, fie, în cazul în care acesta nu este angajat, e necesar să existe un codebitor.

Practic, e vorba de un credit cu trageri multiple. Beneficiarul poate beneficia de oricâte trageri în primii cinci ani de la acordarea creditului pentru a-și deconta cheltuielile eligibile prevăzute în program. Vorbim de decontarea facturilor sau plăți directe pe bază de proformă, pe care beneficiarul le prezintă la banca finanțatoare. Nu e vorba de un transfer în contul personal al beneficiarului, se decontează doar cheltuielile eligibile pe baza documentelor justificative în cele două sisteme, fie prefinanțare, fie plată directă pe baza unei facturi proforma.

Un aspect important privind cheltuielile eligibile este că acestea pot viza fie persoana beneficiarului, fie membrii familiei acestuia. Prin urmare, dacă există un părinte care urmează o anumită formă de învăţământ sau de formare profesională, acesta poate utiliza creditul fie pentru cheltuielile eligibile vizând, de exemplu, cursul de formare profesională pe care îl urmează, dar şi plata taxei pentru şcoală sau grădiniţă pentru copilul său sau plata medicamentelor pentru soţia sa. Cele mai multe cheltuieli eligibile vizează domeniul educaţiei, pentru că scopul principal al programului este investiţia în propria dezvoltare, iar educaţia reprezintă, cu certitudine, cea mai sigură cale de ieşire din sărăcie. Educaţia este o investiţie din care nu ai cum să pierzi, pentru că nimeni nu-ţi poate lua ceea ce ai învăţat sau meseria pe care ai dobândit-o.

Nu în ultimul rând, banii dintr-un astfel de credit pot fi folosiţi fie la achiziţia sau construirea unei locuinţe, fie la amenajarea celei în care locuieşte beneficiarul împreună cu familia sa.

De ce apar aceste cheltuieli ca fiind eligibile? Pentru că am spus la început că ne dorim să oprim exodul tinerilor din România, iar una din condiţiile esenţiale pentru ca tinerii să rămână în ţară este posibilitatea de a avea o locuinţă, unde să-şi întemeieze o familie.

Acesta este programul care va fi adoptat săptămâna viitoare în Guvern. În legătură cu derularea, implementarea acestui program apreciem că ne adresăm unui număr de circa 8 milioane de cetăţeni din România, care ar putea fi eligibili în obţinerea unui astfel de sprijin prin programul guvernamental.

Potrivit vicepremierului, cheltuielile ce pot fi acoperite prin acest program sunt următoarele:

– Plata cursurilor de specializare/calificare/pregătire profesională
– Taxa de studii aprofundate (master, doctorat, MBA etc.) la unităţi de învăţământ din România
– Plata cărţilor, rechizitelor, revistelor de specialitate
– Taxa de participare manifestări ştiinţifice şi concursuri din România
– Costurile de transport pentru participarea la manifestări ştiinţifice din România sau din străinătate
– Achiziţionare de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri.
– Plata chirie, utilităţi, loc cazare în cămine şcolare sau studenţeşti

Cultură
– Abonamente culturale: cinema, teatru, operă, bibliotecă, muzee
– Sanatate
– Costul medicamentelor, analizelor medicale, serviciilor dentare sau intervenţiilor chirurgicale care nu sunt acoperite de Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau de programele naţionale de sănătate publică