Angajaţii Antibiotice Iaşi vor avea anul acesta salarii mai mari decât anul trecut, întrucât responsabilii Ministerului Sănătăţii, în subordinea căruia se află societatea, au considerat că „veniturile prognozate pentru anul curent sunt mai mari comparativ cu anul precedent”.

În plină criză economică, autorităţile au stabilit prin HG privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale Antibiotice SA Iaşi că salariile angajaţilor trebuie să crească anul acesta faţă de 2009.

Astfel, în Nota de fundamentare elaborată de Ministerul Sănătăţii, se arată că „faţă de câştigul mediu lunar pe salariat de 2.564 lei realizat în anul 2009, prin propunerea de buget pe anul 2010 rezultă un câştig mediu lunar pe salariat de 2.714 lei. Acest câştig este mai mare faţă de anul 2009 datorită faptului că veniturile prognozate pentru anul curent sunt mai mari comparativ cu anul precedent”.

Iniţiatorii actului normative spun că la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 s-a ţinut cont de actualizarea preturilor medicamentelor fabricate la cursul de 4,25 lei/euro, consolidarea vânzărilor în piaţa produselor noi şi creşterea valorii vânzărilor la export.

Cheltuielile cu personalul reprezintă cea mai mare parte din cele 230,5 milioane lei aflate la dispoziţia societăţii. Astfel, aproape 65 milioane lei sunt allocate cheltuielilor cu personalul, acestea cuprinzând pe lângă fondul de salarii, tichete cadou, tichete de creşă, tichete de vacanţă şi tichete de masă.

Pentru anul 2010, se estimează ca Antibiotice Iaşi să aibă un profit de 17,5 milioane lei.