Prin acest proiect de lege, Guvernul solicită Parlamentului abilitarea de a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii si începutul primei sesiuni parlamentare a anului 2011.
În baza legii de abilitare, Guvernul va putea să emită ordonanţe care să reglementeze unele probleme din domenii precum: finanţe publice şi economie, sănătate, mediu şi promovarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.
În conformitate cu prevederile Constituţiei, în proiectul de lege se prevede că ordonanţele emise de Guvern vor fi supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la începutul primei sesiuni ordinare a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.
Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe va fi supus spre dezbatere si adoptare Senatului, ca primă Cameră sesizată, rolul decizional aparţinând Camerei Deputaţilor.