De acest ajutor financiar vor beneficia persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale și/sau persoanele juridice, plătitoare de TVA, care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația europeană în domeniu (Regulamentul (CE) nr.826/2008 al Comisiei. – de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole.

Ajutorul se a acorda pentru cererile depuse în perioada 4 ianuarie – 3 februarie 2016. Cererile depuse se vor raporta la o perioadă de depozitare de 90 zile. Fiecare cerere trebuie să se refere doar la una din categoriile de produse aflate în Anexa şi trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puțin 10 tone produse dezosate şi cel puțin 15 tone pentru celelalte produse.

"Sprijinul financiar se implementează de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și rețeaua sa teritorială. APIA va pune la dispoziția solicitanților formularistica și documentația necesară aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc și elaborează metodologia de aplicare a măsurii şi ghidul solicitantului. Acestea vor fi afișate pe site-ul oficial al APIA, www.apia.org.ro", se arată în comunicat.