În momentul apariţiei acestei aberaţii, în timpul unei conferinţe de presă de la Ministerul Finanţelor, premierul Victor Ponta spunea că decizia de impunere pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) este consecinţa faptului că ANAF a considerat că dobânzile primite în conturi bancare pentru alocaţiile copiilor au fost venituri din investiţii. Conform Codului Fiscal, pentru veniturile din investiţii trebuie plătită CASS dacă persoana respectivă nu are alte venituri, cum ar fi salarii, pensii etc. În acest caz, CASS se calculează la salariul minim brut pe ţară lunar.

“ Vă rog, explicaţi încă o dată că este vorba despre CASS-ul pe dobânzile obţinute pentru banii care au fost puşi în cont şi nu au fost ridicaţi de către părinte”, le cerea Victor Ponta, în conferinţă, reprezentanţilor Finanţelor.
Şeful  ANAF, Gelu Ştefan Diaconu,  a declarat: “vorbim de alocaţiile care nu au fost ridicate din conturi pentru care s-au bonificat dobânzi care au fost pe seama veniturilor din dobânzi, a fost regularizat anual contribuţia de sănătate. Baza de calcul a acestei regularizări face ca, indiferent de venitul suplimentar obţinut din dobândă de cuantumul acestuia, suma să fie aplicabilă la salariul minim, procentul de 5,5 %, la salariul minim de 740 pentru 2012, înmulţit cu 12 luni, de aici aberaţia sumei absolute”.
Întrebat de un reporter cum se va rezolva situaţia persoanelor care nu au venituri, dar li se impune să plătească CASS, mai mult decât încasează, şeful ANAF spunea: “este o anomalie legislativă. Vă spun încă o dată, nu am făcut altceva decât am aplicat cadrul legal şi lucrurile nu pot fi corectate decât prin modificarea cadrului legal existent”, precizând că acele decizii de impunere care au fost trimise celor cu venituri foarte mici sau inexistente vor fi retrase, anulate.
Capital a scris în detaliu despre acest subiect aici:

Guvernul a modificat, printr-o Ordonanță aprobată în ședința de astăzi, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a unor categorii de persoane, precum și al clarificării unor categorii de venituri pentru care nu va fi datorată contribuția de asigurări sociale de sănătate, se arată într-un comunicat al guvernului.

Ordonanţa adoptată pune de acord prevederile Codului fiscal cu cele ale Legii nr. 95/2006. privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precizând care sunt categoriile de persoane şi categoriile de venituri exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În acest sens, în Codul fiscal vor fi menționate explicit următoarele categorii de persoane fizice exceptate de la plata CASS, precum și categoriile de venituri pentru care nu vor datora contribuție:

  1) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor.

Aceste categorii datorează contribuţie dar numai pentru situaţia în care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură.

2) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului.

În cazul în care aceștia realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură, sau sunt beneficiari de ajutor social acordat conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru aceste venituri datorează contribuție.

3) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

4) persoanele persecutate politic de fostul regim comunist – (persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat; prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare)

5) magistrații înlăturați din justiție pentru considerente politice, în timpul regimului comunist – (persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare)

6) veteranii și văduvele veteranilor de război (persoane ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

7) persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare

8) luptătorii răniți în revoluția din Decembrie 1989  (persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare)

Categoriile de persoane menționate la punctele 4,5,6,7,8 vor fi exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate în baza acestor legi.

9) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția;

10) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția;

11) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau dacă nivelul acestora este  sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.

Te-ar putea interesa și: