Guvernul sprijină administraţiile locale din aproape toate judeţele şi din municipiul Bucureşti să îşi plătească datoriile mai mari de 90 de zile (arieratele) şi obligaţiile ce decurg din unele sentinţe judecătoreşti, sau să acopere unele cheltuieli curente şi specifice sezonului rece. (…) Suma de 266,7 milioane de lei este destinată plăţii arieratelor. Potrivit evidenţei Ministerului Finanţelor Publice, situaţia plăţilor restante mai mari de 90 de zile înregistrate la nivelul bugetului general al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la data de 30 noiembrie 2015, în 39 de judeţe şi la nivelul municipiului Bucureşti, este de 266,7 milioane de lei, reiese dintr-un comunicat al Executivului.

Având în vedere ca aceste administraţii locale nu au fondurile necesare pentru plata arieratelor, iar această situaţie ar putea duce la blocarea activităţii, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, le vor fi alocate sumele necesare pentru stingerea acestor datorii, prin suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Alte 21,1 milioane de lei vor merge către 17 comunităţi care au fost obligate să plătească sentinţe stabilite prin hotărâri judecătoreşti.

Totodată, suma de 3,3 milioane de lei a fost alocată municipiului Motru din judeţul Gorj, pentru asigurarea funcţionării serviciului public de producere şi furnizare a energiei termice în sezonul rece. Executivul a mai alocat 3,275 milioane de lei către patru comune, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital, iar 2,256 de milioane de lei au fost alocate pentru finanţarea activităţii pe două luni a 18 cămine pentru persoane vârstnice, aflate sub autoritatea unor consilii judeţene.