ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori;
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 • HOTĂRÂRE privind plata contribuției României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina;
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Alba, Sibiu, Cluj, Timiș, Argeș, Vaslui, Brăila, Călărași, Ialomița, Constanța, Prahova, Galați, Giurgiu, Dâmbovița, Bacău, Ilfov, Brașov și municipiul București;
 • HOTĂRÂRE pentru aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 0,5773 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale „Consolidarea sistemului de transport din România între Onești – Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” – etapa 1;
 • HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinţi, precum şi declararea lui ca bun de interes national; 
 • HOTĂRÂRE privind achiziţia studiilor de fezabilitate destinate construirii unor noi locuri de detenţie în sistemul administraţiei penitenciare;
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea HG nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică-CERT-RO;
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 13 alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României;
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale Poşta Română S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
 • HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
 • HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului prevăzută în bugetul de stat pentru anul 2020 pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Bihor, afectate de calamități naturale.

MEMORANDUMURI

 • MEMORANDUM cu tema: Asigurarea complementarităților și sinergiilor între programele finanțate din fondurile aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 și alte programe, mecanisme și inițiative la nivel național și european;
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Petrică Lucian RUSU – Secretar de Stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Naționale a Sării S.A.;
 • MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului FLORIAN- EMIL DUMITRU și a domnului GEORGE SCARLAT, secretari de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în calitate de reprezentanti ai statului în Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. ”Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A..