Prima hotărâre reglementează sprijinul financiar acordat producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție din specia ovine/caprine, identificate și înregistrate în sistemul național. Acest sprijin financiar se acordă crescătorilor de animale pentru menținerea competitivității acestora pe piața UE. Cuantumul plății naționale directe complementare în sectorul zootehnic în anul 2012 este în valoare unitară de 40,8 lei pe cap de ovină/caprină, iar suma totală alocată este de 350.880.000 lei și se încadrează în plafonul maxim garantat pentru România.

Cea de-a doua hotărâre reglementează sprijinul financiar aferent cererilor depuse în anul 2012 de producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care dețin, cresc și exploatează animale de producție din specia bovine, identificate și înregistrate în sistemul național. Cuantumul plății naționale directe complementare pentru specia bovine este în valoare de 500 de lei pe cap de bovină, iar suma totală alocată este de 793.521.000 lei

 Subvenția pe suprafață: 170 euro/ha la grâu și porumb, 284 euro/ha la sfeclă de zahăr și 300 euro/ha la orez

A treia hotărâre stabilește "cuantumul plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal". Potrivit actului normativ, cuantumul subvenției pe suprafață la culturile vegetale(grâu, porumb, orz, orzoaică ș.a.), care se va acorda din fonduri europene, va fi de 119,66 de euro/ha, la care se adaugă contribuția de la bugetul de stat, în sumă de 50,34 euro. Rezultă că subvenția va fi de 170 de euro/ha. Subvenția va fi acordată în lei, la cursul de schimb de 4,5383 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.294/1 din 29 septembrie 2012. De asemenea, potrivit hotărârii guvernului,  pentru sfecla de zahăr, subvenția de la UE va fi de 284,46 euro/ha, iar pentru culturile de orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană, subvenția va fi de 300 de euro/ha.