Potrivit datelor oficiale, numai în 2017, sprijinul acordat de către Grupul BEI, compus din Banca Europeană de Investiţii şi filiala sa, Fondul European de Investiţii (FEI), s-a ridicat la valoare de 1,9 miliarde de euro, din care peste 1,3 miliarde de euro au fost reprezentate de împrumuturile BEI, iar 551 de milioane de euro din FEI sub formă de garanţii şi investiţii de capital în întreprinderi mici. 

De asemenea, sprijinul Grupului BEI pentru România reprezintă circa 1,04% din Produsul Intern Brut (PIB) al ţării, plasând astfel România pe locul 5 între statele membre ale UE din acest punct de vedere şi peste media Uniunii, de 0,46%. 

În 2017, BEI a aniversat 25 de ani de la prima sa operaţiune de creditare în România, iar în toată această perioadă instituţia bancară a sprijinit 126 de proiecte la nivel naţional, în timp ce filiala sa, Fondul European de Investiţii, un număr de 56 de operaţiuni. 

Raportul BEI arată că, la nivelul anului trecut, au fost finalizate patru operaţiuni în cadrul Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS), care fac parte din Planul de investiţii pentru Europa ("Planul Juncker"), respectiv: modernizarea şi extinderea reţelei medicale Regina Maria (15 milioane de euro), modernizarea capacităţii de colectare a deşeurilor şi procesele de reciclare a PET-urilor şi echipamentelor electronice la GreenFiber (7,5 milioane de euro), acordarea de 100 de milioane de euro către Transgaz pentru a susţine construirea unui coridor european de transport de gaze naturale, şi nu în ultimul rând finanţarea cu 50 de milioane de euro pentru UniCredit Bank în vederea susţinerii de proiecte inovatoare promovate de IMM-uri, întreprinderi de dimensiune intermediară, întreprinderi nou-înfiinţate şi societăţi care creează locuri de muncă, în special posturi pentru tineri, informează Agerpres.

Totodată, BEI a acordat României, în 2017, un împrumut în valoare de un miliard de euro pentru a cofinanţa, împreună cu fondurile structurale şi de investiţii europene, proiecte de infrastructură de transport prioritare, în valoare totală de 6,8 miliarde de euro, implementate pe întreg teritoriul României. 

Banca Europeană de Investiţii a mai acordat 21 de milioane de euro autorităţilor locale din Oradea pentru a finanţa îmbunătăţirea infrastructurii urbane, precum şi 75 de milioane de euro pentru finalizarea staţiei de epurare a apelor uzate Glina, dar şi 22 de milioane de euro pentru a doua etapă a programului de reabilitare a blocurilor de locuinţe din sectorul 6 al Capitalei. 

Tot la nivelul anului 2017, BEI a acordat împrumuturi de 75 de milioane de euro prin intermediul a trei instituţii financiare partenere. 

BEI este banca Uniunii Europene, deţinută de către statele membre. Fondul European de Investiţii face parte din Grupul BEI, iar misiunea sa este de a sprijini microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), facilitându-le acces la finanţare.