Contractul, în valoare de 671.445 lei, fără TVA, a fost atribuit prin negociere fără anunţ de participare, deoarece nu s-au prezentat oferte sau nu au fost prezentate oferte admisibile ca răspuns la anunţul de organizare a unei licitaţii deschise pentru acest contract. Criteriul de atribuire a fost preţul cel mai scăzut. 

Conform Agerpres, locul principal de prestarea serviciilor de transport este Sucursala Feldioara a Companiei Naţionale a Uraniului. Contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice şi nu ar putea fi subcontractat. Potrivit anunţului, contractul nu este legat de un proiect/program finanţat din fonduri comunitare. 

Compania Naţională a Uraniului are în administrare resursele şi rezervele de uraniu existente în România. Compania desfăşoară activităţi de exploatare prin lucrări miniere a zăcămintelor de uraniu, preparare a minereurilor şi obţinere a concentratelor uranifere, rafinare a concentratelor şi valorificarea UO2 nuclear pur, conservare, închidere şi ecologizare a obiectivelor cu activitate sistată.