„Directiva europeană antievaziune a generat modificări semnificative ale legislaţiei fiscale din România vizând măsuri concrete de prevenire a „planificării” fiscale agresive, de creştere a transparenţei fiscale şi de creare a condiţiilor pentru concurenţă echitabilă. Aspecte privind limitarea deductibilităţii dobânzilor şi asigurarea trasabilităţii tranzacţiilor financiare, inclusiv a celor privind transferul activelor în străinătate, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018, sunt relevante nu numai din perspectiva ameliorării bazei de impozitare, ci pentru revigorarea cererii de credite din partea întreprinderilor. În condiţiile în care finanţarea intragrup va deveni mai costisitoare din punct de vedere fiscal, atât interesul pentru împrumuturile bancare cât şi capacitatea firmelor de a contracta credite bancare se vor majora”, a declarat Florin Georgescu.

Acesta a amintit faptul că, indiferent de situaţia profitabilităţii, companiile din România au apelat până în prezent într-o măsură redusă la creditarea de la instituţiile financiare autohtone.

De asemenea, Georgescu susţine că, prin măsurile fiscale luate, se întăreşte cadrul de reglementare, se reduc posibilităţile de „optimizare fiscală”, raportul dintre piaţă şi stat întărindu-se în favoarea statului nu pentru a opri iniţiativa sau libertatea antreprenorilor, ci pentru a se realiza un echilibru între eficienţă şi echitate pentru că finanţele publice sunt în toate ţările europene şi în plan internaţional tensionate de preluarea la datoria publică a efectelor negative, a pierderilor, a costurilor crizei, iar alte cheltuieli de această natură nu mai sunt suportate de bugetele naţionale pentru că sunt puse în pericol serviciile şi bunurile publice care sunt oferite prin intermediul bugetului de stat.

„Băncile trebuie să înţeleagă faptul că libertatea de decizie, libertatea de acţiune, de eliberare a noi produse în piaţă se realizează în cadrul unui plan juridic mai riguros care trebuie respectat din raţiuni atât de stabilitate financiară, ne referim la cadrul macroprudenţial, cât şi din raţiuni de ordin fiscal-bugetar”, a spus Georgescu.