Conform acestor propuneri, persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani (inclusiv) la data aprobării creditului vor beneficia de finanţare – exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit – care va acoperi maximum 95% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proformă. Din finanţarea acordată, 50% va reprezenta garanţia statului. 

"Persoanele cu vârsta de peste 36 ani (inclusiv) la data aprobării creditului vor beneficia de finanţare – exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit – care va acoperi maximum 90% din preţul de achiziţie prevăzut în factura proforma. Din finanţarea acordată, 40% va reprezenta garanţia statului", se arată în proiect. 

Pentru a beneficia de garanţia acordată de stat prin acest program, potrivit proiectului normelor de aplicare, persoanele fizice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. Astfel, aceştia trebuie să facă dovada, cu declaraţie pe proprie răspundere şi cu copia facturii proformă emise de vânzător, că autoturismul care se achiziţionează în cadrul programului este nou, este produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 5, este achiziţionat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor şi are un preţ de achiziţie care nu depăşeşte suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA. 

De asemenea, trebuie să dispună de un avans de minimum 5% (pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani), respectiv 10% (pentru persoanele cu vârsta de peste 36 de ani) din preţul de achiziţie în cazul finanţărilor garantate, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a autoturismului nou, rezultat din factura proformă şi finanţarea garantată; să nu înstrăineze autoturismul nou achiziţionat în cadrul programului pe toată durata de valabilitate a garanţiei; să asigure autoturismul nou achiziţionat din finanţarea garantată, printr-o poliţă de asigurare de tip Full CASCO fără franciză, care va acoperi cel puţin riscurile totale şi parţiale de furt şi daună; beneficiarul acceptă constituirea unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor derivând din poliţa de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de MFP, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, pe toată durata finanţării garantate. 

Proiectul normelor de aplicare a Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi stabileşte o serie de condiţii şi criterii de eligibilitate şi pentru finanţatori, precum şi procedura detaliată de implementare a acestuia. 
Proiectul normelor de aplicare supus consultării publice va fi transmis spre analiză şi aprobare Guvernului.

AGERPRES