euro. Noul plafon de depozit garantat de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar este aproape dublu fata de valoarea garantata pana acum, de numai 135,24 milioane de lei, echivalentul a 3.300 de euro. Corectia anuntata de BNR se inscrie in Legea nr. 187/2004, care intra in vigoare de la 1 iulie. Prin aceasta lege, garantarea in limita a 6.000 de euro se aplica nu numai depozitelor constituite de persoanele fizice in banci, ci si depozitelor persoanelor juridice, inclusiv entitatile fara personalitate juridica. Garantarea depozitelor persoanelor juridice se face in limita a 6.000 de euro. Nu sunt garantate depozitele persoanelor fizice si juridice care au obtinut concesii financiare de la institutia in faliment, depozitele celor care au fost intr-un fel sau altul angajati de banca aflata in faliment, depozitele fondurilor de pensii, a fondurilor mutuale, societatilor comerciale, altele decat microintreprinderile, autoritatilor publice centrale si locale, regiilor, societatilor nationale, depozitele nenominative, cele colaterale sau alte datorii de natura obligatara.