Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a demarat  pe 27 mai 2016, Proiectul „Formarea profesională a personalului autorităților competente pentru protecția mediului privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea de mediu pentru perioada 2014 – 2020, etapa a 2-a” . Valoarea totală a proiectului este de 1 984 449, 06 lei, iar valoarea asistenței financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională fiind de 1 631 506,51 lei.

“În scopul accesării fondurilor europene în perioada 2014-2020, precum şi pentru a răspunde exigenţelor de natură strategică ale viitoarelor finanţări europene,  s-a dovedit a fi necesară aprofundarea instruirii autorităților al căror personal este implicat în punerea în aplicare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (EIA) și a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (SEA). Proiectul va contribui în mod direct la îndeplinirea condiționalității generale ex-ante referitoare la EIA și SEA prevăzută în anexa XI a Regulamentului UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții și în cadrul Acordului de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv la aplicarea adecvată a legislației Uniunii privind protecția mediului referitoare la EIA și SEA”, se arată în comunicatul remis de instituție.

Potrivit documentului citat, în vederea accesării și implementării proiectelor din cadrul programelor operaționale cu finanțare din fonduri europene la nivelul României pentru perioada de programare 2014-2020, este necesară asigurarea aplicării unitare și eficiente a legislației Uniunii în domeniul protecției mediului cu privire la EIA și SEA.

Proiectul, al cărui beneficiar este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, se va derula pe o perioadă de 9 luni și va consta în 13 sesiuni de instruire a personalului din cadrul  autorităților pentru protecția mediului (care nu a fost instruit în prima etapa a acestui proiect, derulat în 2015), al autorităților de management ale POIM, POR, PNDR, POPAM, POC precum și ale organismelor intermediare eferente.