„Mulțumesc colegului și prietenului meu Bruno Le Maire, ministrul finanțelor publice francez, pentru promisiunea sinceră a unui sprijin solid acordat candidaturii României la OCDE, sprijin materializat într-o scrisoare adresată dlui Angel Guarria, secretarul general al OCDE. Este încă o dovadă că partenerii europeni apreciază activitatea Guvernului României în cadrul Președinției Consiliului Uniunii Europene și suntem recunoscuți drept un partener egal în cadrul comunității europene”, a anunțat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

O eventuală aderare a României la OCDE implică o serie de avantaje cum ar fi:

– creșterea încrederii în economia românească atât a marilor economii ale lumii (SUA, China, Japonia etc), cât și a statelor din regiune cu aspiraţii europene precum Republica Moldova, Macedonia, Albania, Serbia etc;

– accesul la instrumentele şi centrele de decizie economică ale OCDE şi posibilitatea de a contribui la guvernanţa economică globală;

– primirea de asistenţă în materie de politici publice din partea membrilor OCDE prin realizarea unor evaluări periodice ale politicilor României în domenii specifice (peer reviews);

– apartenența României la clubul select al economiilor dezvoltate și recunoașterea implicită, la nivel global, a statutului de economie de piaţă funcţională şi democraţie consolidată, cu impact pozitiv asupra ratingului de ţară şi a atragerii investiţiilor străine.