De asemenea, acţionarii Fondului Proprietatea au aprobat reducerea capitalului social subscris al Fondului de la 10,074 miliarde de lei la 9,87 miliarde de lei şi au autorizat, totodată, administratorul unic, respectiv Franklin Templeton Investment Management, să continue programul de răscumpărări de acţiuni şi certificate de depozit având la bază acţiuni suport sau titluri de interes în legătură cu acţiuni ale Fondului.

Diminuarea capitalului social a avut loc ca urmare a anulării unui număr de 227.572.250 de acţiuni proprii dobândite de către societate în cadrul celui de-al cincilea program de răscumpărare, se arată în raportul Fondului transmis BVB.

În privinţa răscumpărărilor viitoare, „acţionarii au aprobat încă şapte acţiuni de tip by-back", a declarat Greg Konieczny, vicepreşedinte executiv, Templeton Emerging Markets Group şi Manager de Fond al Fondului Proprietatea.

Numărul maxim al acţiunilor care pot fi răscumpărate, alături de cele din cadrul programelor anterioare, trebuie să nu depăşească 10% din valoarea capitalului social subscris la data relevantă. Acţiunile pot fi derulate din momentul reducerii de capital anterioare, respectiv cea din 29 octombrie, pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării acestei hotărâri a acţionarilor în Monitorul Oficial al României.

„Răscumpărarea se va efectua la un preţ care nu poate fi mai mic de 0,2 lei/acţiune sau mai mare de 2 lei/acţiune. În cazul achiziţiei de certificate de depozit având la bază acţiuni suport sau de titluri de interes în legătură cu acţiuni ale Fondul Proprietatea S.A., calculul numărului de acţiuni în legătură cu pragurile de mai sus se va face în funcţie de numărul de acţiuni ale Fondului Proprietatea SA pe care sunt grevate aceste instrumente, iar preţul minim şi maxim de achiziţie al acestora, în echivalent valutar (la cursul de schimb oficial corespunzător publicat de Banca Naţională a României valabil pentru data la care instrumentele au fost achiziţionate), va fi cuprins în limitele de preţ aplicabile răscumpărărilor de acţiuni", se mai arată în raport