'Înlocuirea Directoratului precedent survine în pofida rezultatelor financiare extraordinare obţinute de acesta. Profitul înainte de impozitare în primul trimestru al anului 2017 a fost cu 38% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului 2016, un an cu un profit record în istoria companiei – de 1,27 miliarde de lei. În ceea ce priveşte noii numiţi, nu s-a desfăşurat un proces de selecţie transparent şi competitiv, iar majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere au acţionat neprofesionist, propunând ad-hoc candidaţi în timpul şedinţei Consiliului de Supraveghere. Fiecare candidat a fost recomandat de câte un membru diferit al Consiliului de Supraveghere, fără a se ţine cont de activităţile de bază ale companiei, ceea ce a condus la un Directorat compus din trei membri fără experienţă dovedită în domeniul producţiei de hidroenergie sau al comerţului cu energie electrică, care nu va putea, prin urmare, gestiona activităţile principale ale companiei', a spus a declarat Greg Konieczny, CEO al FP şi manager de Portofoliu. 

Potrivit acestuia, este din ce în ce mai îngrijorător faptul că, în loc să fie excepţii, interimatele a fost prelungite succesiv în ultimele 12 luni. 

'Acest nou interimat face parte din lunga serie de trei numiri provizorii şi trei prelungiri de mandat pentru Directorat, la care s-au adăugat alte trei numiri provizorii şi două prelungiri pentru Consiliul de Supraveghere. Numirile interimare au fost făcute fără respectarea elementară a principiilor de guvernanţă corporativă, care prevăd criterii şi proceduri de transparenţă şi profesionalism pentru selectarea Consiliului şi a Directoratului. Prezumtiv, majoritatea membrilor interimari au fost recomandaţi în primul rând pe baza relaţiilor personale sau legăturilor politice, fără a avea însă calificările profesionale şi experienţa relevantă prevăzute în Legea 111/2016. Frecvenţă mare a acestor schimbări împiedică Hidroelectrica să adopte planul administrativ, fundamental pentru următorii 4 ani, ceea ce înseamnă că dezvoltarea, creşterea performanţei, şi, în cele din urmă, listarea companiei sunt grav obstrucţionate', mai arată oficialul Fondului Proprietatea. 

El a precizat că există o evidentă lipsă de viziune şi strategie în privinţa bunăstării şi stabilităţii pe termen lung a Hidroelectrica, iar dacă va continua, această situaţie riscă să readucă compania în perioada neagră care a condus-o la insolvenţă. 

AGERPRES