Desi increderea in fondurile mutuale este inca scazuta in randul investitorilor, randamentele obtinute le recomanda ca alternative de plasament, mai ales in conditiile scaderii continue a dobanzilor pe piata monetara.
Strategiile de plasament ale administratorilor au dus la gruparea fondurilor in trei categorii, cu randamente si niveluri ale riscului diferite.

Fonduri monetare si cu profil monetar

In aceasta categorie se inscriu aproximativ 75% din fondurile mutuale romanesti, cele mai performante (in perioada 3 ianuarie – 1 aprilie) fiind Plus Fidelity, Fondul pentru Comert Exterior (FCEx), Fortuna Gold si Fondul Vanguard Protector (FVP).
Dupa cum se observa, toate cele patru fonduri detin titluri de stat intr-o proportie covarsitoare (peste 90%), inregistrandu-se chiar o tendinta de „absolutizare”. Diferentele dintre rezultatele acestor fonduri sunt date de conditiile de adjudecare (in cazul titlurilor de stat achizitionate de pe piata primara) sau de negociere (operatiunile repo, pe piata secundara), dar si de comisioanele platite. Scaderea treptata a randamentelor titlurilor de stat a orientat administratorii spre investitii pe termen lung (certificate de trezorerie cu scadente la 182 si 364 zile), ceea ce va determina o relativa mentinere a actualelor performante.

Fonduri diversificate

Cele mai performante fonduri la acest capitol raman Capital Plus si Fondul Mutual Transilvania. Aceste doua fonduri combina plasamentele cu risc scazut (titluri de stat, depozite bancare) cu cele cu risc ridicat (titluri de valoare). Aceasta solutie ofera rentabilitati ridicate, mentinand insa un risc global mult atenuat (prin diversificare). Trebuie spus ca investitiile in titluri de valoare (bilete la ordin) se fac dupa analize atente ale emitentilor si in conditii de randamente superioare celor oferite de sectorul monetar. O contributie importanta la inregistrarea unei performante inalte o reprezinta plasamentele in actiuni cotate si in obligatiuni.

Fonduri de actiuni

In grupa fondurilor de actiuni se regasesc Intercapital si Napoca. Recent, acestora doua li s-a adaugat Fondul Oportunitati Nationale (FON), care a obtinut din partea CNVM avizul pentru schimbarea politicii de investitii, fondul adresandu-se astfel investitorilor cunoscatori ai riscurilor care insotesc operatiunile din piata de capital. Desi FON detine in momentul de fata valori mobiliare intr-o proportie redusa, vom retine prezenta acestui fond tocmai pentru a urmari transformarea sa dintr-un fond dedicat pietei monetare intr-unul orientat spre piata de capital.
Este interesant de urmarit evolutia primelor doua fonduri de actiuni. Fondul Napoca a adoptat o strategie care consta in vanzarea actiunilor inainte de data de referinta, urmand a fi recumparate dupa, la un pret mai scazut. In acest fel se pierde insa dreptul de a incasa dividende sau de a primi actiuni alocate gratuit. In schimb, fondul nu sufera scaderi accentuate ale activului net. De partea cealalta, Intercapital merge pe construirea unui portofoliu stabil, care va fi mentinut pe o perioada mai indelungata. Se prind astfel datele de referinta (cu toate avantajele care decurg), dar se inregistreaza si scaderi mari ale valorii unitatii de fond. In momentul incasarii dividendelor (de la BRD, Impact) sau al inregistrarii actiunilor alocate gratuit (de la BRD, Banca Transilvania), fondul va inregistra un salt considerabil. In ce masura cele doua strategii adoptate vor fi mai profitabile se va vedea in viitorul apropiat.

Fondurile monetare sunt credincioase titlurilor de stat
                    Plus Fidelity    FCEx

Crestere titlu de participare (%)    7,30        6,80    
Crestere anualizata (%)        33,96        31,37    
Titluri de participare la 1 aprilie    164.021    112.056    
Variatie nr. titluri de participare (%)    48,39        -5,33    
Activ net (mii lei)            18.866.887    34.420.000
Nr. investitori                75        559    
Variatie nr. investitori            +23        -31    
Structura activ     3 ian.    1 apr.    3 ian.    1 apr.
titluri de stat (%)    98,26    99,50    96,57    98,88
depozite bancare (%)    1,71    0    0    0
obligatiuni (%)    0    0    0    0
actiuni cotate (%)    0    0    0    0
bilete la ordin (%)    0    0    2,57    0

Randamentul fondurilor monetare depaseste 30% pe an
                    Fortuna Gold    FVP

Crestere titlu de participare (%)    6,75        6,33
Crestere anualizata (%)        31,37        31,09
Titluri de participare la 1 aprilie    5.550        154.867
Variatie nr. titluri de participare (%)    -32,72        30,41
Activ net (mii lei)            12.571.639    19.937.149
Nr. Investitori                536        114
Variatie nr. investitori            -4        +29
Structura activ    3 ian.    1 apr.    3 ian.    1 apr.
titluri de stat (%)    86,33    91,98    96,8    98,73
depozite bancare (%)    12,31    6,17    3,2    1,22
obligatiuni (%)    0,61    0,84    0    0
actiuni cotate (%)    0,34    0,28    0    0
bilete la ordin (%)    0    0    0    0

Doar trei fonduri au curajul de a miza pe plasamentele in actiuni
                    Napoca    Intercapital    FON

Crestere titlu de participare (%)t10,43%t0,20%tt5,46%
Crestere anualizata (%)tt50,93%t7,36%tt25,99%
Titluri de participare la 1 apriliet1.671.047t1.528.712t51.710r
Variatie nr. titluri de participare (%)t47,86%t511,48%t-32,59%r
Activ net (mii lei)ttt2.600.149t1.553.868t10.761.495r
Nr. investitoritttt155tt69tt503r
Variatie nr. investitorittt+81tt+54tt+2r
Structura activt3 ian.t1 apr.t3 ian.t1 apr.t3 ian.t1 apr.r
titluri de stat (%)t22,54t45,83t36,72t30,00t65,6t88,19r
depozite bancare (%)t8,93t0,0t0,00t2,95t34,3t2,33r
actiuni (%)t68,49t43,19t37,72t40,75t0t4,69r
titluri de valoare (%)t0t0t0t16,76t0t0r
r
Biletele la ordin sunt motorul fondurilor diversificater
tttttCapital PlustTransilvaniar
r
Crestere titlu de participare (%)t8,52tt7,85r
Crestere anualizata (%)tt40,35tt36,79r
Nr. titluri de participare la 1 apriliet419.078t664.280r
Variatie nr. titluri de participare (%)t10,31tt3,66r
Activ net (mii lei)ttt15.209.751t105.144.231r
Nr. investitoritttt9.318tt613r
Variatie nr. investitorit+3tt+24r
Structura activt3 ian.t1 apr.t3 ian.t1 apr.r
titluri de stat (%)t59,07t52,14t36,44t44,47r
depozite bancare (%)t6,04t5,81t33,28t26,55r
actiuni, obligatiuni (%)t7,56t7,74t1,15%t0,17r
bilete la ordin (%)t26,65t26,77t28,67t28,42r