Ministerul Energiei lansează ghidul pentru finanțarea eficienței energetice în sectorul încălzirii centrale

Ministerul Energiei a lansat joi un ghid asociat schemei de ajutor de stat, prin care se propune finanţarea dezvoltării capacităţilor de producţie pe gaz pentru generarea de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă (CHP) în sectorul încălzirii centralizate. Această inițiativă este susținută cu aproape 362 milioane de euro, conform comunicatului de presă emis de minister.

Potrivit comunicatului, printre beneficiarii eligibili se numără întreprinderile care produc energie electrică şi termică în cogenerare în cadrul sistemului de încălzire centralizată, indiferent de dimensiunea acestora, precum și unităţile administrativ-teritoriale definite conform legislației în vigoare.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat importanța investițiilor în tehnologii pentru o energie mai sigură și mai puțin poluantă, menționând că acestea reprezintă prioritățile sale declarate încă de la preluarea mandatului. De asemenea, ministrul a evidențiat angajamentul României în atingerea țintelor de decarbonare și a asigurat că Ministerul Energiei își va îndeplini rolul în implementarea Fondului pentru Modernizare, având în vedere ritmul susținut al eforturilor depuse.

Ministrul a subliniat că noul ghid își propune să atingă obiectivele naționale referitoare la modernizarea și construirea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență, alături de modernizarea rețelelor de termoficare. Acest ghid reprezintă a doua inițiativă lansată în acest domeniu, după ce, la începutul acestui an, a fost promovat Ghidul de rețele.

„Noul ghid are ca obiectiv principal atingerea ţintelor naţionale privind modernizarea şi construirea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă, precum și modernizarea rețelelor de termoficare. Acesta reprezintă a doua inițiativă lansată în acest domeniu, după Ghidul de rețele promovat la începutul acestui an”, a declarat ministrul.

Investiții în eficiența și modernizarea termoficării

Bugetul total alocat acestui apel se ridică la 361,950 milioane de euro, sumă provenită din Fondul pentru Modernizare, prin Programul-Cheie 5: Cogenerare de Înaltă Eficienţă şi Modernizarea Reţelelor de Termoficare.

Valoarea ajutorului de stat acordat este de 100% din costul net suplimentar, care trebuie determinat prin comparația profitabilității scenariului factual cu cea a scenariului contrafactual.

Ministerul Energiei a precizat că ajutoarele de stat vor fi acordate doar în cazul în care proiectele vizează investiții în sisteme de termoficare și răcire centralizată eficiente din punct de vedere energetic și au un efect stimulativ, respectând în același timp principiul demarării lucrărilor.