Cele mai importante surse vor fi, în perioada de bugetare multianuală a Uniunii Europene 2014-202, Programele Operaționale ce vizează investiții în zona transportului public urban, metropolitan și regional și în activități conexe. Astfel, potrivit datelor ETL Business Plus, care citează un studiu realizat recent pe această temă, în România, prin Programul Operațional Regional (POR), gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, două din cele 11 axe prioritare includ priorități de investiții legate de dezvoltarea mobilității durabile, respectiv axa 3 (AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon) și axa 4 (Dezvoltare urbană).

Spre deosebire de fostul POR, cel corespunzător perioadei 2007-2013, acest nou POR înseamnă proiecte eligibile mai multe și mai diversificate, incluzând astfel și achiziția de vehicule ecologice de transport public, stații de alimentare, proiecte pilot pentru introducere de transport public, modernizare de tramvaie și altele. În timp ce axa 4 este dedicată municipiilor reședință de județ, axa 3 este dedicată celorlalte orașe și municipii din România (281), precum și Capitalei și orașului Tulcea (inclus în ITI Delta Dunării), mai reiese din aceleași date.

Astfel, toate orașele din România au șansa de a accesa fonduri europene nerambursabile pentru achiziția de vehicule ecologice. Precondiția obligatorie este existența unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru oraș. Totodată, existența unor strategii locale în domeniul energiei, cum ar fi PAED, este o altă condiție de eligibilitate. În cazul achiziției unor vehicule noi, este strict necesară și existența unui contract de serviciu public între operator și autoritatea competentă.

Aproximativ 2,3 miliarde de euro sunt estimați a fi utilizați prin acest instrument pentru mobilitatea durabilă, ceea ce reprezintă cea mai mare alocare dintre toate domeniile POR 2014-2020. Alte finanțări europene nerambursabile, mai arată analiza realizată de ETL Business Plus, pot fi obținute prin intermediul unor programe europene specifice. Cu alte cuvinte, prin intermediul lor se pot finanța studii sau proiecte pilot în privința vehiculelor ecologice. Un exemplu este programul ”URBACT III”, care finanțează proiecte cum ar fi ”CityMobilNet” sau ”Electric Vehicles in Urban Europe (EVUE)” – proiect pentru sprijinirea implementării vehiculelor electrice, din care face parte și orașul Suceava. URBACT III sprijină înființarea de rețele de orașe care pot colabora pe tematici diverse.

De asemenea, pentru activități de cercetare și inovare în exercițiul bugetar 2014-2020 cadrul financiar de susținere din partea Uniunii Europene îl reprezintă Programul Orizont 2020. În cadrul Orizont 2020, ies în evidență trei programe de finanțare ce pot avea un impact direct asupra dezvoltării mobilității durabile și anume: primul de referă la inițiativa CIVITAS 2020; al doilea la organizația de cercetare comună SHIFT2RAIL și al treilea la inițiativa de cercetare comună în domeniul Pilelor de Combustie și Hidrogen.


Te-ar putea interesa și: