Impozitul pe profit
Sunt obligate la plata impozitului pe profit persoanele juridice romane, pentru profitul obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate. In aceasta categorie sunt cuprinse: regiile autonome, indiferent de subordonare; societatile comerciale, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare de capital strain sau cu capital strain integral; societatile agricole; organizatiile cooperatiste; institutiile financiare si de credit; alte persoane juridice romane.
Incepand cu 1 ianuarie 2000, o data cu intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta nr. 217/1999, cota de impozit pe profit datorata statului este de 25%.
O cota aditionala de 25% platesc contribuabilii avizati si atestati de Ministerul Finantelor, care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cluburilor de noapte, cota aditionala asupra partii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor inregistrate din aceste activitati in volumul total al veniturilor.
Cota aditionala o platesc, de asemenea, persoanele fizice si juridice pentru veniturile proprii de aceeasi natura, realizate pe baza contractelor de asociere in participatiune.

Cota de impozit de 80% se aplica Bancii Nationale a Romaniei asupra veniturilor ramase dupa scaderea cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva.
Cota de impozit de 10% se aplica pentru orice majorare de capital social efectuata prin incorporarea rezervelor si a profiturilor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului.
Impozitul pe dividende
Impozitul pe dividende este un impozit direct, datorat bugetului de stat de catre persoanele juridice si fizice.
Dividendul, potrivit art. 67 din Legea nr. 31/1990 modificata, reprezinta cota-parte din beneficiile reale ce se achita fiecarui asociat, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.
Potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1995, impozitul pe dividende se percepe prin retinere la sursa, cu o cota de 10% din suma acestora, cota valabila pentru asociatiile persoane juridice. Impozitul pe dividende se achita in momentul platii acestora catre actionari sau asociati – in cazul in care dividendele au fost distribuite, dar nu au fost platite pana la sfarsitul anului – pana la data de 31 decembrie a anului in care s-a aprobat bilantul contabil prin care s-a distribuit dividendele.
Plata impozitului pe dividende se face in lei. In situatiile in care plata dividendelor se face in valuta, impozitul si majorarile de intarziere se vireaza in lei, provenind din schimb valutar la cursul de schimb valutar in vigoare la data efectuarii platii. In cazul dividendelor in natura, evaluarea produselor acordate ca plata in natura se va face: pentru produsele din productia proprie, la pretul de vanzare practicat de societate; pentru alte produse, la pretul de achizitie; in cazul serviciilor, la tariful practicat la data efectuarii platii in natura. In cazul in care s-au platit dividende din beneficii nereale, dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie in termen de trei ani de la data distribuirii lor.
Impozitul
pe venitul agricol
Impozitul pe venitul agricol este un impozit direct, datorat bugetului de stat de persoanele fizice, asociatiile agricole constituite potrivit legii, persoanele juridice (cu exceptia celor supuse impozitului pe profit si a institutiilor publice), precum si de unitatile de cult, detinatoare de terenuri agricole.
Impozitul pe venitul agricol este anual si se calculeaza pe baza de norme de venit agricol impozabil (mii lei/ha/an), diferentiate pe zone de fertilitate, zone de favorabilitate si categorii de folosinta a terenurilor, atat pentru terenurile cultivate, cat si pentru cele necultivate. Prin hotararea guvernului, anual, cu trei luni inainte de inceperea anului fiscal urmator, normele de venit agricol impozabil se pot corecta, in functie de rata inflatiei.
Contribuabilii care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, a legumelor si zarzavaturilor in sere, in solare amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si a plantelor decorative, a ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole depun anual, pana la 1 aprilie pentru anul anterior, declaratii de impunere, impozitarea urmand a se face pe baza venitului net obtinut, rezultat prin scaderea din venitul brut, a cheltuielilor legate de realizarea venitului respectiv, inclusiv cheltuielile cu amortizarea.
Declaratia de impunere are ca baza veniturile realizate in anul anterior depunerii declaratiei de impunere. Declaratiile depuse se verifica si se actualizeaza in mod obligatoriu cel putin o data pe trimestru, in cursul anului de impunere, de catre organele fiscale, prin intocmire de note de constatare si procese-verbale de stabilire a impozitului, iar diferentele de impozit rezultate se repartizeaza pe termenele de plata nedevenite scadente.
La data de 31 decembrie a fiecarui an, impunerea stabilita se definitiveaza de catre organele fiscale, iar diferentele de impozit stabilite se achita pana la data de 31 ianuarie a anului urmator.
Impozitul calculat pe baza venitului net obtinut nu poate fi inferior impozitului calculat pe baza normelor de venit agricol.
Veniturile determinate pe baza de norme si veniturile obtinute din cultivarea terenurilor de catre contribuabili se impun anual cu cota de 15%.
Contribuabilii persoane fizice, autorizati sa produca si sa vanda flori, legume si zarzavaturi cultivate in sere, in solare amenajate in acest scop si in sistem irigat, arbusti si plante decorative, ciuperci, precum si produse din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole se impun in continuare potrivit HG nr. 201/1990.
La culturile de sfecla-de-zahar, floarea-soarelui, soia, in, canepa si bumbac, impozitul datorat se reduce cu 50%, cu conditia ca 60% din recolta sa fie contractata si livrata agentilor economici mandatati de stat.
Impozitul pe venitul agricol se plateste 50% pana la 1 septembrie inclusiv si 50% pana la 15 noiembrie inclusiv, organele fiscale avand obligatia de a intocmi si a comunica anual contribuabililor instiintari de plata, cu impozitul datorat, cel tarziu pana la 30 iunie inclusiv.
Membrii de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica pe numele careia s-a calculat impozitul si care beneficiaza impreuna de veniturile realizate in gospodarie, precum si mostenitorii aflati in indiviziune, raspund solidar in ceea ce priveste plata impozitului.
Membrii asociatiilor agricole, indiferent de modul de constituire a acestora, raspund fiecare de plata impozitului, in raport cu suprafata de teren adusa in asociatie, cand impozitul nu este platit de asociatie.
In situatia de pierdere a recoltei din cauza calamitatilor naturale, venitul impozabil se reduce proportional cu ponderea productiei calamitate, determinata prin raportarea acesteia la productia medie realizata in ultimii trei ani cu productii normale in unitatea administrativa teritoriala respectiv.
Consiliile judetene pot acorda, in cazuri temeinic justificate, amanari sau esalonari de plata a impozitului pe venitul agricol, precum si a majorarilor de intarziere aferente.
Veniturile realizate din culturi intercalate nu se cuprind in venitul impozabil realizat din cultivarea terenurilor, deoarece sunt supuse impozitului veniturile din cultura de baza.
Plata impozitului este suspendata in acest an. Inca nu s-a stabilit data intrarii in vigoare