În urma controalelor inopinate efectuate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au fost amendate 80 de persoane fizice pentru neplata TVA la tranzacţii imobiliare cu terenuri construibile şi construcţii noi. ANAF cere evazioniştilor 94,78 milioane de lei.

Totodată, ANAF a întocmit şi 30 de sesizări penale pentru un prejudiciu de 15 milioane de lei, a anunţat miercuri instituţia.

„La această dată, în primele zile ale acţiunii, la nivelul tuturor direcţiilor generale ale finanţelor publice, au fost selectate circa 1.000 de persoane fizice care au realizat tranzacţii imobiliare cu terenuri construibile şi construcţii noi, la care s-au început controalele inopinate, fiind finalizate inspecţiile fiscale în 80 de cazuri. În aceste 80 de cazuri au fost emise decizii de impunere pentru suma de 94.784.779 lei, la care se adaugă şi accesorii în valoare de 53.474.512 lei”, se arată într-un comunicat al ANAF.

În afară de cele 30 de sesizări penale, ANAF a dispus măsuri asigurătorii în 51 de cazuri pentru o valoare de 27,79 milioane de lei.

ANAF verifică provenienţa materialelor şi munca la negru

„În cazul persoanelor fizice cu un număr mare de tranzacţii, inspecţiile fiscale presupun o perioadă de timp corespunzătoare, având în vedere nivelul important al sumelor calculate drept obligaţii fiscale, precum şi analiza complexă a contractelor de vânzare/ cumpărare. Mai mult decât atât, în astfel de situaţii complexe, când se constată tranzacţii cu zeci de imobile se impune investigarea condiţiilor în care acestea au fost construite (ne referim la provenienţa licită a materialelor, materiilor prime şi sumelor de bani vehiculate precum şi la modul în care s-au reţinut la sursă impozitele cu salariile constructorilor – se are în vedere posibilitatea existenţei situaţiilor de muncă la negru)”, se mai arată în comunicat.

ANAF a iniţiat în acest an o acţiune amplă de inspecţii fiscale la persoanele care au realizat tranzacţii imobiliare în perioada 2006-2008, pentru a verifica plata TVA la respectivele operaţiuni.

TVA doar la terenuri construibile şi imobile noi

În perioada 2006-2008 au fost efectuate 278.118 tranzacţii cu o valoare totală de 83,94 miliarde de lei, însă nu poate fi impus TVA la toate tranzacţiile. Potrivit legislaţiei în vigoare, începând cu data aderării la Uniunea Europeană, doar tranzacţiile cu terenuri în intravilan şi construcţiile noi sunt operaţiuni impozabile.

Astfel, instituţia a selectat un prim eşantion care îndeplineşte aceste condiţii de selectare, în care s-au încadrat 7.145 persoane, care au efectuat 85.442 tranzacţii, cu o valoare totală de 14,88 milioane de lei.

„Precizăm că în acestea sunt incluse toate tranzacţiile, respectiv atât operaţiuni taxabile, cât şi scutite, departajarea urmând a se face prin acţiuni de verificare pe teren sau la sediul organelor fiscale competente a contractelor de vânzare-cumpărare. Cazurile selectate, în funcţie de valoarea tranzacţiilor, au fost transmise, în cursul lunii septembrie 2009, organelor de inspecţie teritoriale competente, în vederea investigării fiscale a tuturor actelor şi faptelor rezultate din activitatea contribuabilului şi a impunerii, conform prevederilor legale”, se mai arată în comunicat.

O singură persoană cu o datorie de 70,19 milioane lei

Astfel, numai în cazul unei singure persoane fizice aflată în această perioadă în inspecţie fiscală suma estimată ca fiind datorată la bugetul de stat se ridică la valoarea de 70,19 milioane de lei la care ANAF va adăuga accesoriile aferente ce urmează a fi calculate.

„Acţiunile de inspecţie fiscală la persoanele fizice selectate şi verificările efectuate au ca principale obiective atât sancţionarea şi recuperarea la bugetul statului a sumelor datorate, dar mai ales conştientizarea tuturor persoanelor cu astfel de activităţi asupra necesităţii conformării voluntare”, se mai arată în comunicat.

ANAF a mai precizat că amânarea şi prelungirea perioadei de neînregistrare şi de plată la bugetul statului a sumelor datorate cu titlul de TVA, atrag după sine obligaţia persoanelor în cauză de plată a unor majorări de întârziere care pot depăşi sau chiar multiplică debitele datorate.

Prea multe tranzacţii personale

Persoanele fizice care efectuează tranzacţii imobiliare în scop personal sunt scutite de plata TVA, iar această facilitate a fost utilizată de numeroşi dezvoltatori care au înregistrat tranzacţiile în nume personal şi nu prin intermediul unor firme. Fiscul consideră însă că dovedirea unor acte de comerţ derulate de o persoană fizică implică automat că acesta este plătitor de TVA şi nu se aplică scutirea de taxă.

SURSA: Mediafax