Firmele care nu depun nicio declaraţie într-un semestru, sau au sediu fictiv sunt declarate inactive de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Conform legii, ele nu mai au dreptul să utilizeze facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim special. În cazul în care totuşi emit documente, nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal. În acelaşi timp, avizele, autorizaţiile, licenţele, acordurile şi orice alte acte în baza cărora sunt autorizate să funcţioneze sau să desfăşoare diverse activităţi economice se suspendă de drept. Reversul este  că, în orice moment, dacă se conformează condiţiilor pot reintra în activitate.

Fiind vorba de o actualizare periodică, firmele pot deveni inactive sau active, în orice moment, în funcţie de decizia Fiscului pe baza criteriilor legale. Lista privind situaţia companiilor este publicată pe site-ul ANAF, sub forma registrului inactivilor şi poate fi consultată după codul unic de identificare fiscală. 

Registrul ar trebui să fie util pentru cei care vor să îşi verifice partenerii de afaceri pentru  a se feri de eventuale costuri generate de interdicţia de a mai deduce cheltuielile sau TVA.

„Cei care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la persoane inactive nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor respective, cu excepţia celor efectuate de la persoane aflate în procedura falimentului“, arată Ruxandra Jianu, partener Biriş Goran Consulting. Prin urmare,  chiar dacă au plătit facturile şi au fost de bună-credinţă atunci când au încheiat relaţia cu furnizorul inactiv, companiile sunt sancţionate în cazul unui control, pentru că inspectorii elimină facturile primite de la inactivi din baza de calcul a impozitului pe profit și a TVA-ului deductibil. Mai mult, firmele sunt păgubite în plus pentru că ajung să datoreze statului şi dobânzi de întârziere pentru diferenţele de impozite şi de taxe la care ar fi avut dreptul de deducere.

Când aplică aceste prevederi dure, Fiscul porneşte de la ideea că inactivii pot fi verificaţi în registrul pe care îl publică periodic online. Posibilitatea este însă doar teoretică, întrucât, în practică, listele sunt foarte de greu de urmărit mai ales de către companiile care lucrează cu un număr mare de facturi pe care trebuie să le prelucreze de fiecare dată când le înregistrează în contabilitate.

Lista neagră a Fiscului

Zecile sau sutele de documente ar putea fi verificate doar de un soft performant, care ar permite o scanare automată, şi nu prin introducerea fiecărui cod de identificare fiscală, în parte, în registrul inactivilor. Din acest motiv, firmele care nu reuşesc să facă faţă volumului mare de muncă pe care îl presupun aceste operaţiuni, deşi sunt conştiente de riscurile pe care şi le asumă, înregistrează documentele, renunţând la verificări.

O altă dificultate este creată de perioada de inactivitate a partenerilor care nu poate fi aflată din scriptele ANAF şi de posibilitatea ca societăţile să reintre, oricând, în circuitul comercial odată ce îndeplinesc criteriile privind declaraţiile sau domiciliul fiscal.

Din această cauză, apar situaţii în care Fiscul denunţă unele tranzacţii ca fiind „artificiale“, adică încheiate cu inactivi, deşi au fost făcute anterior emiterii deciziei de inactivare. „Este recomandabil ca un print screen să fie ataşat fiecărei facturi plătite, pentru a se putea demonstra ulterior, în cazul unei inspecţii fiscale, că la data efectuării tranzacţiei, persoana în cauza era activă şi avea un cod de TVA valabil. Problema care apare acum tot mai des în practică este aceea că autorităţile fiscale extind prevederile legii şi, chiar şi dacă un contribuabil este declarat inactiv după data efectuării tranzacţiilor analizate de inspecţia fiscală, le consideră artificiale“, explică Ruxandra Jianu.

Potrivit, statisticilor ANAF, circa 18% din totalul persoanelor juridice înregistrate fiscal sunt inactive. Cifra arată că riscurile de a încheia tranzacţii artificiale sunt ridicate, cu atât mai mult cu cât scriptele Fiscului nu sunt lipsite de erori. „Au fost destule situaţii în care, contribuabili care aplicau trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală –  pentru că declaraţiile nu erau operate de autorităţile fiscale deşi erau depuse conform legii – erau declaraţi inactivi“, spun specialiştii Contexpert.

Deşi, în intenţie, lista neagră a firmelor inactive este o metodă de combatere a evaziunii, nu oferă rezolvare pentru companiile oneste şi le pedepseşte alături de partenerii-„problemă“.

18% dintre firmele înregistrate la Fisc, însemnând 236.562, erau inactive la sfârşitul anului trecut, potrivit datelor furnizate de ANAF

Pe cine declară Fiscul inactiv?

Firmele sunt declarate inactive de ANAF şi înscrise într-un registru care poate fi consultat pe site-ul instituţiei, dacă:

  • pe parcursul unui semestru calendaristic nu depun declaraţiile fiscale
  • se sustrag de la inspecţia fiscală prin declararea unui domiciliu fiscal care nu poate fi identificat
  • nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat