Societăţile mari pot recupera prin intermediul Eximbank, începand cu luna aprilie, până la 50% din dobânda pe care o plătesc la creditele pentru investiţii în lei contractate de la băncile comerciale.

Până în prezent, produsul „Compensaţia de dobândă la creditele în lei” era disponibil numai întreprinderilor mici şi mijlocii (agenţi economici care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală care nu depăşeşte 50 milioane de euro, fie un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte 43 mil. euro). De luna aceasta, aria de adresabilitate a fost extinsă la toate categoriile de societăţi comerciale.

Companiile beneficiază de această schemă de ajutor de stat până în 2011, putând solicita compensarea parţială a dobânzii pentru creditele de investiţii contractate după 1 ianuarie 2006. Valoarea maximă a ajutorului obţinut de un beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro pe o perioadă de până la trei ani fiscali.

Cererea şi documentaţia pentru acordarea compensării dobânzii se depun la sediile celor 11 unităţi teritoriale ale EximBank, iar termenul limită de depunere a solicitărilor este de 5 zile lucrătoare, începând cu data de 15 a primei luni din trimestrul calendaristic

Ionuţ Costea, preşedintele EximBank susţine că „anul acesta peste 1.000 de agenţi economici vor putea beneficia de această facilitate generatoare de lichiditate”. 

EximBank a acordat anul trecut compensaţii de dobândă în valoare de aproximativ 15 milioane de lei, numărul întreprinderilor mici şi mijlocii care au beneficiat de această facilitate fiind de circa 450.

SURSA: Mediafax