Trezoreria a anunţat deja planificarea pentru luna aprilie, respectiv emisiuni în valoare de 4,33 miliarde lei, cu 23,8% mai reduse decât suma titlurilor care ajung la scadenţă luna viitoare, în sumă de 5,68 miliarde lei.

"Cu privire la emiterea titlurilor de stat denominate în euro, MFP îşi menţine politica de reducere treptată a acestor emisiuni până la eliminare, ţinând cont de obiectivul consolidării unei curbe de randamente în lei, precum şi cel al limitării riscului valutar", potrivit unui anunţ al MFP.