Potrivit APIA, la numărul amintit se adaugă cererile şi suprafeţele digitizate, dar neînchise, respectiv 26.882 cereri pentru o suprafaţă de 177.791,91 hectare. De asemenea, fiind cerere unică ce cuprinde atât sectorul vegetal, cât şi cel zootehnic, la numărul de cereri menţionat anterior se adaugă cele 55.225 cereri ce nu cuprind plăţi pe suprafaţă, ci vizează doar animale. 

APIA reaminteşte că, în condiţiile prevederilor articolului 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cererile unice de plată au putut fi depuse şi după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie, în acest an. 

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR). 

AGERPRES