Împreună cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Sănătăţii, MADR a emis un ordin privind atestarea produselor tradiţionale, care stabileşte condiţii şi criterii noi pentru atestarea acestora. Cea mai importantă modificare este aceea că toate produsele tradiţionale vor trebui marcate, obligatoriu, cu un logo naţional(foto alăturat), acesta fiind proprietatea exclusivă a Ministerului Agriculturii, care îl va înregistra ca titular la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
Potrivit datelor MADR, dinamica înregistrării produselor tradiţionale a crescut semnificativ în ultimii ani. Cele mai multe produse, în număr de 1.474, sunt cele din lapte şi produse lactate, iar în jur de 1.441 cele din carne şi produse din carne. Mai sunt înregistrate produsele de morărit şi panificaţie, băuturi alcoolice, conserve legume-fructe, peşte şi produse din peşte, miere ş.a.
Explicatie
"Ideea de bază a acestui ordin de atestare a produselor tradiţionale este de a reglementa această piaţă, în condiţiile în care la ora actuală avem înregistrate la minister în jur de 4.400 de produse tradiţionale, iar o parte dintre acestea nu sunt active sau nu corespund conceptului de produs tradiţional. Ordinul ar putea intra în vigoare la sfârşitul lunii august sau cel târziu la începutul lunii septembrie", a declarat pentru Agerpres secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Achim Irimescu. Potrivit ordinului publicat pe site-ul MADR, Direcţia Generală de Industrie Alimentară, prin compartimentul de specialitate cu atribuţii în domeniul produselor tradiţionale, înfiinţează şi administrează Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale (RNPT). Registrul se publică anual pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. "Pentru a figura în registrul, produsul tradiţional trebuie să fie fabricat din materii prime obţinute în zona de producţie, să prezinte o reţetă tradiţională specifică locului de prelucrare, prin care să reflecte un tip tradiţional de producţie şi/sau de prelucrare, să aibă în procesul de obţinere a produsului şi operaţiuni de prelucrare realizate manual şi să dovedească un mod de lucru tradiţional. Materialele şi obiectele care vin în contact cu produsele tradiţionale vor respecta prevederile legale în vigoare", stabileşte actul normativ.
Control
MADR are atribuţii de control privind îndeplinirea condiţiilor şi a criteriilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradiţional, iar operatorii economici care produc produse tradiţionale sunt obligaţi să permită accesul în unitate şi în secţia de producţie a organelor de inspecţie şi control ale MADR şi ale personalului împuternicit de către Ministerul Sănătăţii.Nerespectarea condiţiilor şi criteriilor pentru atestarea produselor tradiţionale atrage luarea de măsuri administrative şi sancţionarea operatorului economic prin anularea atestatului de produs tradiţional şi radierea din RNPT. În cazul în care neconformităţile depistate în timpul inspecţiei sunt de gravitate mică, se poate aplica avertisment scris, şi de asemenea se va menţiona, în procesul verbal de control, termenul de remediere a deficienţelor constatate. De asemenea, Ministerul Sănătăţii, prin personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, va efectua controlul oficial, conform legislaţiei în vigoare şi a competenţelor şi va dispune măsurile legale care se impun, iar ANPC va verifica şi controla pe piaţă respectarea noilor reglementări privind producţia şi etichetarea produselor tradiţionale