Primul pas în vederea asigurării expertizei necesare pentru atragerea fondurilor europene s-a făcut astăzi, ministrul afacerilor europene, Leonard Orban, întâlnindu-se cu directorul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Infrastructură municipală şi de mediu, Patrick Marquet.

Întrevederea a avut ca scop discutarea modalităţilor prin care BERD, la fel ca şi alte instituţii financiare internaţionale, poate sprijini cu experţi România pentru creşterea ratei de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune.
Detaliile concrete ale cooperării dintre Ministerul Afacerilor Europene şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  vor fi stabilite printr-un schimb de scrisori între conducerile celor două instituţii.
„România şi-a propus ca, la sfârşitul anului 2012, rata de absorbţie a fondurilor europene să atingă 20 % din totalul de 19,8 miliarde de euro alocat de Comisia Europeană pentru intervalul 2007-2013”, a menţionat ministrul Leonard Orban, subliniind că ţara noastră intenţionează să valorifice cât mai repede şi mai eficient oferta de sprijin primită din partea BERD.

În august 2011, comisarul european pentru politică regională, Johannes Hahn, şi comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, Laszlo Andor, au reiterat, într-o scrisoare adresată premierului Emil Boc, propunerea vizând acordarea de asistenţă externă pentru autorităţile române în implementarea proiectelor cu finanţare europeană din partea instituţiilor financiare internaţionale (Banca Mondială, Banca Europeană pentru Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, inclusiv sprijin prin JASPERS).
Expertiza internaţională ar urma să sprijine autorităţile române pentru ameliorarea procesului de utilizare a
fondurilor structurale şi de coeziune atât în intervalul 2007-2013, cât şi în viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene, 2014-2020.
La 26 octombrie 2011, pe baza propunerilor sectoriale formulate de ministerele cu rol de autorităţi de management, precum şi a celor orizontale, prezentate de Ministerul Afacerilor Europene, Guvernul României a adoptat un memorandum care cuprinde propuneri de utilizare a expertizei tehnice internaţionale.
Propunerile acoperă toate cele şapte programe operaţionale finanţate din fonduri structurale şi de coeziune. Costurile aferente expertizei internaţionale urmează să fie acoperite din fondurile de asistenţă tehnică aflate la dispoziţia autorităţilor române, în cadrul instrumentelor structurale. Propunerile au fost oficial transmise Comisiei Europene la începutul lunii noiembrie 2011 de Ministerul Afacerilor Europene.
Propunerea vizând acordarea de asistenţă externă pentru autorităţile române în implementarea proiectelor cu finanţare europeană din partea instituţiilor financiare internaţionale a fost discutată deja de ministrul afacerilor europene Leonard Orban cu reprezentanţi ai Bănci Mondiale, la 25 octombrie 2011 şi cu vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii Wilhelm Molterer la 24 noiembrie 2011.