Executivul a aprobat normele metodologice privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne

Executivul a adoptat miercuri 17 mai 2023, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027.

Actul normativ stabileşte cadrul financiar general aplicabil proiectelor finanţate din Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI), Instrumentul pentru Managementul Frontierelor şi Politica de Vize (IMFV) şi Fondul pentru Securitate Internă (FSI). Conform informațiilor transmise de Guvernul României, hotărârea respectivă stabileşte, printre altele, următoarele măsuri:

– programarea bugetară a sumelor reprezentând contravaloarea fondurilor europene şi a celor destinate contribuţiei publice naţionale prin detalierea modului în care se cuprind în bugetele beneficiarilor ordonatori ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, precum şi local, creditele de angajament şi bugetare necesare finanţării proiectelor;

– detalierea fluxurilor financiare precum şi modul în care beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri europene trebuie să reflecte sumele aferente acestor proiecte în evidenţa contabilă proprie;

– descrierea mecanismului de acordare, justificare şi restituire a prefinanţării acordate beneficiarilor, inclusiv în cazul proiectelor implementate în parteneriat;

– cerinţele care trebuie îndeplinite de un beneficiar pentru a putea solicita şi primi sumele aferente tranşelor de prefinanţare, modalitatea de calcul a tranşelor de prefinanţare, modul şi termenul de justificare a prefinanţării;

– verificarea, de către autoritatea de management/organismul intermediar competent, a cheltuielilor declarate de beneficiar în cererea/cererile de plată depuse, în scopul autorizării cheltuielilor eligibile.

Executivul a aprobat un nou ajutor umanitar de urgenţă pentru protejarea populaţiei afectate de cutremurele produse în Turcia

Tot miercuri, a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Arabă Siriană, destinat protecţiei populaţiei afectate de cutremurul major produs în Turcia.

Sprijinul financiar este acordat în baza solicitării de asistenţă internaţională iniţiată de Guvernul Republicii Arabe Siriene prin Mecanismul European de Protecţie Civilă în contextul eforturilor de combatere a efectelor negative ale seismului manifestat în data de 6 februarie 2023, pe teritoriul Turciei. Ajutorul umanitar extern constă în produse scoase din rezerva de stat, cum ar fi: corturi, paturi, saltele, pături, saci de dormit, căciuli, costume vătuite, îmbrăcăminte, precum şi conserve de legume şi lapte praf, în valoare de circa 1,9 milioane de lei (fără TVA).

Fondurile necesare reîntregirii stocului rezervă de stat diminuat cu cantităţile acordate ca ajutor umanitar se asigură din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. Transportul pe parcurs extern va fi realizat de Ministerul Apărării Naţionale (MApN).