Datele agenţiei arată că la finalul lunii mai erau cadastrate 14,72% din terenurile agricole ale României. Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), care vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023, este crucial pentru fermieri. În urma acestuia, ei vor avea acces mai facil la credite şi vor putea comasa mai uşor terenurile agricole. (mai multe despre acest subiect puteţi citi aici)

Demarat la finalul anului trecut, programul a condus până acum la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistemativă în 18 unităţi administrativ teritoriale, ceea ce reprezintă circa 175.000 de imobile. Acestea au ridicat numărul imobilelor cadastrate la circa 8,8 milioane din care 2,1 milioane de apartamente, 3,71 milioane de construcţii (11.528 de construcţii neterminate, 106.379 de construcţii administrative şi social-culturale, 1,35 milioane de construcţii anexă, 1,89 milioane de construcţii de locuinţe, 340.303 construcţii industriale şi edilitare) şi 2,93 milioane de terenuri.

Valoarea programului PNCCF este de 1,2 mld. euro, din care 900 mil. euro reprezintă fondurile ANCPI obţinute exclusiv din serviciile prestate, iar 312 mil. euro reprezintă fonduri europene nerambursabile, care o să înceapă a fi atrase din 2017. Anul trecut, ANCPI a încasat venituri de circa 100 mil. euro.

INTERVIU

Radu Ştefănescu: «Vechile evidenţe cadastrale vor putea fi consultate pentru istoric»

Capital: În ce stadiu este Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară?

R.Ş: În cursul anului 2015 ANCPI a derulat procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea acordurilor-cadru pentru "Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF)", ce a avut ca obiect 147 de unităţi administrative teritoriale (UAT) din zone rurale (împărţite pe 10 loturi). Acordurile-cadru pentru 6 loturi, cuprinzând un număr de 87 UAT- uri au fost încheiate la sfârsitul anului 2015 şi începutul anului 2016. Procedura de licitaţie pentru cele 60 de UAT- uri ale căror oferte depuse au fost respinse urrnează a fi reluată.

În cadrul Programului Naţional, 21 de UAT-uri au încheiat protocoale de colaborare cu ANCPI şi derulează în prezent lucrări de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare, finanţate din veniturile proprii ale primăriilor şi cofinanţate de către ANCPI din veniturile proprii, în limita bugetului aprobat.

Capital: S-au făcut demersuri pentru atragerea fondurilor europene implicate în acest program?

R.Ş: Pentru realizarea procesului de înregistrare sistematică la nivel naţional, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 -2020 a fost inclusă Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară ce are ca scop efectuarea înregistrării sistematice a proprietăţilor imobiliare din zone rurale mai puţin dezvoltate ale României în 793 de UAT-uri, finanţare nerambursabilă.

Capital: Anul trecut, ANCPI anunţa că are nevoie de 600 de angajaţi pentru a înregistra cele 40 de milioane de imobile din România. Câţi angajaţi lucrează acum pe acest program şi când se va angaja personalul suplimentar?

R.Ş: La nivelul lunii mai 2016 erau ocupate 352 de posturi pentru implementarea PNCCF. În perioada următoare se vor organiza concursuri pentru ocuparea altor posturi la nivelul ANCPI şi oficiilor teritoriale în funcţie de necesităţi.

Capital: În ce stadiu este proiectul de modificare a legii cadastrului şi cărţii funciare?

R.Ş: Proiectul noii legi privind Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară este publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Au fost primite propuneri şi observaţii, care sunt analizate în cadrul unui grup de lucru constituit la nivelul ANCPI. Ulterior, MDRAP va înainta proiectul de act normativ Parlamentului, spre dezbatere şi adoptare în procedură legislativă.

Capital: Noile evidenţe vor prima în faţa vechilor evidenţe de publicitate imobiliară sau vor fi folosite tot rnăsurătorile vechi până la înregistrarea tuturor proprietăţilor, adică 2023 – dacă se respectă termenul impus?

R.Ş: În perioada de efectuare a înregistrării sistematice la nivel de UAT, în titlul cărţilor funciare ale imobilelor înregistrate sporadic în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se va rnenţiona din oficiu faptul că acestea fac obiectul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară.  Ulterior finalizării lucrărilor de cadastru sistematic în vederea înscrierii în cartea funciară, se vor deschide noile cărţi funciare, iar vechile evidenţe se vor închide prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, cărţile funciare şi orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate irnobiliară se vor înlocui, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare. Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Click pe hartă pentru mărire