Dacă în luna octombrie 2017, cei aproape 3.000 de utilizatori au solicitat, prin intermediul internetului, 21.158 de extrase de carte funciară, în octombrie 2018, peste 4.000 de utilizatori au primit 53.097 de extrase şi au plătit 1.142.040 de lei pentru aceste documente. 

Unul dintre motivele pentru care a crescut atât de mult volumul de extrase online este dat de faptul că aceste documente sunt acceptate de 14 bănci şi de instituţii financiare nebancare importante. Lista acestora poate fi consultată AICI.

Extrasul este eliberat pe loc dacă actele respective sunt disponibile în format electronic. În situația în care cartea funciară nu este introdusă în sistemul electronic, angajații oficiilor de cadastru fac conversia documentului în format electronic și îl expediază solicitantului.

„Beneficiarii serviciilor noastre au economisit timp și bani, pentru că nu au mai fost nevoiți să facă două drumuri la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru a obține un extras de carte funciară, respectiv pentru a depune cererea și pentru a ridica documentul. Ne așteptăm ca numărul extraselor eliberate online să continue să crească, având în vedere faptul că, în acest moment, lucrăm la un Protocol de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), astfel încât documentele pe care ANCPI le emite online să fie acceptate de cele peste 570 de birouri din toată țara ale DEPABD”, a precizat, pentru Capital, Radu-Codruț Ștefănescu, președinte – director general al ANCPI.

Cum se obţine

Românii care au avut nevoie, în trecut, de acest act ştiu că el se poate obţine în două zile lucrătoare prin completarea unei cereri la ghişeele oficiilor de cadastru din ţară, contra unui tarif de 20 de lei, sau în regim de urgenţă, contra unei sume de 100 de lei. Extrasul de carte funciară pentru informare eliberat online de platforma epay.ancpi.ro costă 20 de lei. Extrasul de carte funciară pentru autentificare costă 40 de lei și poate fi solicitat doar de către notarii publici în vederea întocmirii actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar. Pe perioada valabilităţii acestuia nu se pot efectua înscrieri în cartea funciară, cu excepția celei pentru care a fost solicitat extrasul.

 

Trebuie menţionat că în cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru informare trebuie completat numărul cadastral şi numărul topografic al imobilului vizat. În lipsa acestor informaţii, dar pe baza adresei la care se află proprietatea, datele pot fi obţinute prin consultarea unui alt instrument disponibil online. Cu ajutorul Geoportal se poate localiza rapid orice imobil prin simpla mărire a hărţii României, similară cu mai populara hartă oferită de Google, până la nivelul imobilului căutat.  O variantă alternativă, dar mai greoaie, este consultarea indexului alfabetic al proprietăţilor, care cuprinde numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare. Acest registru se află la sediul oficiului de cadastru în circumscripţia căruia se află imobilul căutat.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic al ANCPI este valabil exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Digitalizarea cărţilor funciare

Eliberarea extraselor de informare în regim online este posibilă datorită programului de conversie a cărţilor funciare în format electronic. ANCPI a demarat la finalul anului 2015 Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, ce vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023. Digitalizarea documentelor de cadastru face şi ea parte din acest program.

În prezent, numărul de imobile înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară este de aproximativ 12 milioane, reprezentând tot atâtea cărți funciare. Cifra reprezintă aproape 30% din numărul total estimat de imobile din România.

Sumele cheltuite în cadrul acestui proiect de digitalizare depăşesc 13 mil. euro.