Blocurile din Lotul 1, în număr de 1.000, sunt în zona Șoseaua Olteniței-Calea Văcărești-Splaiul Unirii- Splaiul Independenței-Bd. Libertății-George Coșbuc-Limita teritorială a Sectorului. Numărul estimat de blocuri pentru acest lot este de 1000 de bucăți. Lotul 2 cuprinde zona: Șoseaua Giurgiului-Șoseaua Olteniței-Până la limita teritorială a Sectorului. Numărul estimat de blocuri pentru acest loteste de 1000 de bucăți.

Durata acordului este de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire. În cadrul acordului vor fi atribuite contracte subsecvente, funcție de etapizarea lucrărilor și de banii disponibili, bani care provin din bugetul propriu, eventual din fonduri nerambursabile UE, după cum se arată în caietul de sarcini al licitației. Acest lucru înseamnă că nu este obligatoriu ca toate lucrările scoase la licitație să fie și efectuate, acest lucru depinzând de capacitatea financiară a primăriei. Trebuie precizat că bugetul anual al PS4 este de circa 120 de milioane de euro, adică cam cât este programul anual de reabilitare termică a blocurilor din cadrul acordului menționat. Acest lucru înseamnă fie că lucrările nu vor fi, în niciun caz, la nivelul prognozat, fie primăria se bazează pe fonduri europene și credite de la bănci.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 17 decembrie 2018. Pentru fiecare din cele două loturi, garanția de participare pe care trebuie să o depună firmele ce vor să facă parte din proeict este de 660.000 de lei.

“Se vor executa lucrari de interventie asupra imobilelor cu destinatie de locuinta avand ca scop reabilitarea termica a acestor imobile. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire (acestea fiind considerate lucrări de bază); se vor executa și lucrări conexe.  Pentru fiecare lot în parte se poate atribui unor operatori economici…practic s-ar asigura eșalonat executarea lucrărilor pe o perioadă de 48 luni cu asigurarea cash-flowului la nivelul autorității contractante, astfel autoritatea contractantă a împărțit sectorul în două părți, fiecare lot având aproximativ un număr egal de blocuri, asigurând astfel o distribuție egala a lucrărilor în tot sectorul. Executarea lucrărilor se va iniția simultan, pentru mai multe contracte subsecvente ”, precizează Primăria, în anunțul de pe SICAP.

Reabilitarea termică a blocurilor din București a luat o pauză, de mai mulți ani. Din 2018, lucrările au reînceput timid, dar se vor acdentua în următorii ani. Pe lângă demersurile primăriilor de sector, și PMB se implică în reabilitări. Potrivit mai multor Hotărâri de Consiliu, Primăria Municipală va lua în administrate mai multe loturi de blocuri din București, pentru a efectua, pe cont propriu, lucrările specifice de reabilitare și hidroizolație.