Documentul obţinut de revista Capital prezintă o strategie revoluţionară în Infrastructură, Sănătate, Energie, Educaţiei şi Transportul, pentru toate oraşele şi comunele din ţară. Acest document va schimba 6 legi pentru a fi implementat. „Sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional“, se arată în document. Ultima variantă a acestui proiect de țară prezintă ținte îndrăzneţe care vor schimba înfăţişarea României.

Această variantă promite, în şase ani, cel puțin două sisteme noi de traversare peste Dunăre, alte două peste Prut, dar în 11 ani, cel puţin o autostradă de legătură între Moldova și Transilvania, prin Carpații Orientali, sau o magistrală de biciclete pe cursul Dunării, până la Marea Neagră, termenul stabilit pentru ultimele două fiind de şase ani. Implementarea va fi supravegheată de ministerul Dezvoltării Regionale, inițiatorul acestui proiect amplu.

De asemenea, documentul prevede finalizarea unor proiecte majore de Infrastructură atât pe uscat cât şi fluvial. De exemplu, Executivul vrea să modernizeze navigaţia pe Dunăre şi Canalul Dunăre – Marea Neagră, vrea acces îmbunătăţit pe apă între Sulina şi Tulcea şi între sate dar ia în calcul şi construcția unui pod peste Dunăre între Brăila şi Galaţi. În ceea ce priveşte proiectele mari de autostrăzi, Executivul Cioloş promite, în următorii ani, finalizarea Autostrăzii A1 (coridorulIV) și A3 (Autostrada Transilvania și Autostrada Comarnic -Brașov), construirea autostrăzii Moldova, finalizarea autostrăzii Sudului București–Craiova, dar şi realizarea a trei treceri peste Carpaţi la nivel de autostradă. Posibilele traseee sunt: Râmnicu Vâlcea-Sibiu, Satu Mare–Baia Mare–Mireșu Mare– Dej–Bistrița– Vatra Dornei–Suceava și Târgu Mureș– Piatra Neamț– Roman–Târgu Frumos– Iași –Sculeni.

Noutatea este, de asemenea, că Executivul se angajează să construiască în următorii ani, un pod nou peste Dunăre în zona transfrontalieră România -Bulgaria şi un nou pod peste Prut între România și Republica Moldova.
În domeniul Sănătăţii, strategia prevede construirea infrastructurii medicale regionale, respectiv un spital universitar pentru fiecare centru regional. De asemenea, se vrea realizarea unei rețele de complexuri sportive naționale integrate în circuitul internațional, dar şi asigurarea unei infrastructuri de baze sportive pentru practicarea sporturilor de masă.

În ceea ce priveşte transportul, proiectul vorbeşte de extinderea pistelor de bicilete inclusiv în zonele periurbane, şi amenajarea sistemelor de bike sharing în toate reşedintele de judeţ.

Revoluţionar este, de asemenea, extinderea transportului în comun ecologic (tramvaie troilebuze, autobuze electrice) în oraşe precum Baia Mare, Satu Mare, Botoşani, Suceava, Piteşti sau Craiova. Se ia în calcul inclusiv implementarea sistemelor de e- ticketing și de monitorizare GPS în marile centre urbane și în zonele metropolitane ale acestora.

De asemenea, se vorbeşte despre crearea unui sistem de management al traficului în toate oraşele de reşedinţă. 

Câteva ţinte ale Strategiei de Dezvoltare Teritorială

Transport public pe apă îmbunătățit
Acces îmbunătățit către Sulina și Tulcea și între sate
Accelerarea finalizării lucrărilor la coridorul feroviar IV TEN-T
Asigurarea condițiilor de navigabilitate pe Dunăre și modernizarea navigației pe fluviul Dunărea și Canalul Dunăre-Marea Neagră;
Finalizarea Autostrăzii A1 (coridorulIV) și A3 (Autostrada Transilvania și Autostrada Comarnic -Brașov)
Construirea autostrăzii Moldova
Autostrada Sudului Bucu­rești–Cra­iova
Realizarea a 3 treceri peste Carpaţi la nivel de autostradă(posibile trasee: Râmnicu Vâlcea-Sibiu, Satu Mare–Baia Mare–Mireșu Mare– Dej–Bistrița– Vatra Dornei–Suceava și Târgu Mureș– Piatra Neamț– Roman–Târgu Frumos– Iași –Sculeni)
 Pod nou peste Dunăre între Brăila și Galați;
 Pod nou peste Dunăre în zona transfrontalieră România -Bulgaria;
 Pod nou peste Prut între România și Republica Moldova
 Linie ferată de mare viteză pe coridorul Braşov – Ploieşti – Bucureşti și pe direcția București -Constanța

    Ce îşi propune Strategia de Dezvoltare Teritorială
Reabilitarea şi modernizarea tuturor zonelor de promenadă în toate oraşele din România
Înfiinţarea autorităţilor metropolitane de transport în comun la nivelul marilor centre urbane.
Înfiinţarea, modernizarea şi dotarea dispensarelor medicale rurale.

Termene pentru realizarea unor proiecte ale Strategiei de Dezvoltare Teritorială

Cel puțin două sisteme noi de traversare peste Dunăre – 6 ani
Cel puțin 2 sisteme noi de traversare peste Prut -6 ani
Pod nou peste Tisa, la Sighetu Mar­mației – 11 ani
2 autostrăzi complete care să traverseze țara nord-sud, est-vest – 11 ani
2 autostrăzi la exteriorul Carpaților – 11 ani
Cel puţin o autostradă de legătură între Moldova și Transilvania, prin Carpații Orientali – 11 ani
Cel puțin o trecere de cale ferată de viteză sporită peste Carpații Orientali – 11 ani
Magistrală de biciclete pe cursul Dunării, până la Marea Neagră – 6 ani
Minim 5 sisteme de infrastructură de transport între oraşele cu potențial de pol transfrontalier -10 ani (70 km de cale ferată rapidă Oradea-Debrecen; 100 km de cale ferată Timișoara-Szeged; 70 km de drum expres Vallaj-Satu Mare-Baia Mare; Dublarea capacităţii de traversare a podului Giurgiu-Ruse; Pod rutier la Ungheni
Canal Bucureşti-Dunăre – 6 ani